WWF засажда нова гора край Стамболийски

WWF засажда нова гора край Стамболийски
A A+ A++ A

Експерти и доброволци обединяват усилия в името на природата край река Марица

Бяла върба, черна и бяла топола, полски ясен, черна елша, полски бряст, източен чинар и летен дъб – това са видовете, които екип на природозащитната организация WWF ще засади край река Марица. 12 000 фиданки и семена от дървесни видове, адаптирани към условията на средата, ще вдъхнат нов живот на крайречна местност до град Стамболийски. Залесителният процес започва утре и ще бъде съобразен с характеристиките на различните видове, а групи от ентусиазирани доброволци се подготвят да дарят своя труд в името на природата.

В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим официално да се присъедините към нашето събитие и да се запознаете отблизо с работата на WWF по опазването на природата. Ще Ви очакваме на 21.11. (четвъртък) от 10:30 ч. на моста над река Марица при входа на Стамболийски откъм магистрала Тракия.

Защо са важни крайречните гори?

Заедно с община Стамболийски и местния бизнес WWF цели да възстанови крайречна гора, която има важно значение за цялостната екосистема. Крайречните гори са изключително ценни, защото укрепват бреговете и ограничават ерозията, поглъщат праха, подобряват качеството на водите, предпазват от наводнения, а също и създават местообитания и биокоридори за много редки растения и животни. Въпреки многобройните услуги, които предоставят, крайречните гори са унищожавани от векове с цел освобождаване на територии за пасища, обработваеми земи, изграждане на диги и други съоръжения. Това ги прави едни от най-редките и приоритетни за опазване горски местообитания.

Избор на дървесни видове

Правилното определяне на подходящите видове е сложен и отговорен процес, основан на дългогодишни изследвания и наблюдения на лесовъди, биолози и еколози. Експертите на WWF предупреждават, че от залесяването има смисъл само когато са спазени някои основни правила – задължително трябва да се вземат в предвид климатичните особености, характеристиките на почвата, естествената растителност на района, произхода и вида на фиданките, както и местното биоразнообразие.

„Фиданките които ще бъдат засадени по брега на Марица, са подбрани съобразно спецификите на крайречните горски местообитания. WWF възстановява приоритетно местообитание от типа 91Е0, за което са характерни черните елши, тополите, върбите, ясенът, дъбовете – всички те са подходящи за алувиалните почви, а също и издържат на временни заливания“, коментира Нели Дончева, главен експерт в практика  „Гори“ на WWF.

Залесяването  е на площ от 28 декара или колкото размерите на 66 баскетболни игрища. Избраният терен се намира по дължината на река Марица, където в миналото са растяли богати на биоразнообразие крайречни гори.

Подготовка на терена

Десетки граждани и любители на природата отговориха на призива на WWF и се включиха в акцията по почистването на терена, проведена преди да се пристъпи към залесяване. Ученици, семейства с малки деца и много млади хора подкрепиха инициативата и заедно с експертите събраха 120 чувала с отпадъци. Те бяха извозени с камион, изпратен за целта от община Стамболийски.

Като награда за добре свършената работа специалистите от WWF изнесоха на доброволците открит урок по екология сред природата. По време на опознавателна разходка край Марица доброволците се запознаха с характерните за района птици, а също и с типичните крайречни дървесни видове. Те посетиха и местата, откъдето беше събран семенния материал за залесяването и видяха как ще изглежда някой ден гората, която всички заедно създаваме.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?