Износът на България за ЕС се увеличава с 10%

Износът на България за ЕС се увеличава с 10%
A A+ A++ A

Износът на български стоки за Европейския съюз се увеличава с 10,1% от януари до края на септември спрямо същия период на миналата година, показва статистиката. Изнесени са стоки за 28, 147 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.8% от износа за държавите - членки на ЕС.

През септември 2018 г. износът на стоки за ЕС нараства с 2.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3, 2 млрд. лева.

При износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - септември 2018 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (20.1%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (17.8%). Спад се наблюдава единствено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (0.5%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - септември 2018 г. се увеличава с 8.2% спрямо същия период на 2017 г. и е на стойност 29 594.3 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През септември 2018 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 4.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 234.7 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - септември 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (17.8%), а най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (7.2%).

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай