Зам.-министър Николова: Трябва да подготвим кадри за изграждане на екологична инфраструктура

Зам.-министър Николова: Трябва да подготвим кадри за изграждане на екологична инфраструктура
МОСВ
A A+ A++ A

Представителите на държавните институции, бизнесът и научните среди трябва да направим инженерните специалности атрактивни за младите хора – чрез програми за стажове, целеви стипендии и осигуряване на професионална реализация. Това заяви зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова на осмата национална конференция „Оперативна програма „Околна среда“ и Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г.“, която се проведе днес в София. Форумът е организиран от Българската асоциация по водите и Камарата на строителите в България.

„Когато говорим за изпълнение на национални и местни политики, за изграждане на модерна екологична инфраструктура, за подобряване на качеството на живот на гражданите, отново ще подчертая нуждата от партньорство – между институциите на национално и местно ниво, научната общност, представителите на бизнеса и гражданите. Затова моят призив е да разрешим сериозно предизвикателство – подготовката на кадри в строителния и ВиК сектора“, заяви Николова. Тя допълни, че е факт слабият интерес на младите хора към тези изключително трудни и отговорни инженерни специалности, а мерките, които предприемат учебните заведения, държавните институции или бизнесът, са фрагментирани, некоординирани и засега неефективни.

Основен финансов инструмент за инвестиции в стратегическа екологична инфраструктура е Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), по която в сектор „Води“ е предвиден и най-големият финансов ресурс – 2,3 млрд. лв. В периода 2014-2020 г. програмата финансира ВиК проекти чрез прилагане на подхода: една обособена ВиК територия – един оператор – един проект. През 2016 г. чрез финансиране по ОПОС МРРБ започна подготовката на 14 регионални прединвестиционни проучвания. Дейностите по разработване на документите за 6 от обособените територии приключиха, включително със становище на експертите на инициативата JASPERS на ЕК, а за останалите 8 – предстои одобрение на финалните доклади. Управляващият орган на ОПОС публикува покана за представяне на проекти за строителство към 14-те ВиК оператора с краен срок за кандидатстване 23 април 2019 г. Бенефициенти са 14-те консолидирани ВиК оператора – Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

„Чрез успешното изпълнение на инфраструктурните проекти за периода 2014-2020 г. по ОПОС ще се подобри качеството на живот на над 3,5 милиона български граждани“, подчерта зам.-министър Николова. Към момента са обявени процедури за 99% от общия бюджет на програмата. Сключените договори за безвъзмездна финансова помощ са вече 99 на обща стойност над 1,37 млрд. лв., или близо 40% от ресурса на ОПОС. През 2018 г. се отчита двоен ръст на разплащанията в сравнение с 2017 г. „Управляващият орган продължава стриктно да следи и да не допуска забавяне при възстановяването на извършените от бенефициентите разходи“, каза и директорът на ОПОС Валерия Калчева.

 

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай