По-малко била печалбата на банките в края на юли

По-малко била печалбата на банките в края на юли
Източник: pixabay.com
A A+ A++ A

Към 31 юли 2017 г. отчетеният финансов резултат на банковата система е 790 млн. лв. (при 909 млн. лв. реализирана печалба за седемте месеца на предходната година), показват данните за състоянието на банките, публикувани на страницата на БНБ. Общата сума на активите на банковата система в края на юли тази година е 93.4 млрд. лв., като спрямо края на юни се отбелязва нарастване с 0.4 на сто, информира БНТ.

През отчетния месец парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане се увеличават с 1.7 млрд. лв.(с 9.9 на сто), а делът им в общите активи достига 20.4 на сто (при 18.6 на сто в края на юни). Под влияние на падеж на облигации на българското правителство портфейлите с ценни книжа намаляват с 9.7 на сто до 12.1 млрд. лв., а техният дял в активите - до 12.9 на сто.

Най-съществен е спадът при дълговите инструменти на разположение за продажба и при тези, държани за търгуване.

Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) в края на юли възлиза на 55.9 млрд. лв. и се увеличава през месеца с 0.7 на сто. Наблюдава се растеж в кредитирането на нефинансови предприятия (с 394 млн. лв.) и на други финансови предприятия (с 11 млн. лв.). При кредитите за домакинства и за сектор държавно управление е отчетено месечно намаление, съответно с 34 млн. лв. (0.2 на сто) и с 0.7 млн. лв. (0.1 на сто).

Депозитите в банковата система възлизат на 79.8 млрд. лв. в края на юли, като за месеца се увеличават с 0.7 на сто. Нарастване се наблюдава при депозитите на всички институционални сектори с изключение на средствата от кредитни институции, които намаляват със 103 млн. лв. (2.2 на сто).

Депозитите на домакинства през месеца се увеличават със 167 млн. лв. (0.4 на сто), на нефинансови предприятия - с 408 млн. лв. (1.9 на сто), а на сектор държавно управление - с 12 млн. лв. (0.6 на сто).

#банки #печалба

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай