Средната брутна работна заплата за юни - 1027 лв.

Средната брутна работна заплата за юни - 1027 лв.
източник: pinterest.com
A A+ A++ A

Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 1060 лв., за май - 1035 лв., а за юни - 1027 лева.

През второто тримесечие на тази година средната месечна заплата e 1040 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.4%, съобщиха от НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” - със 7.6%, както и „Строителство” и „Добивна промишленост” - по 7.3%.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” (16%), „Административни и спомагателни дейности” (13.4%) и „Професионални дейности и научни изследвания” (13.2%).

Най-високо възнаграждение получават в сферата на далекосъобщенията - 2306 лева, „Финансови и застрахователни дейности” - 1815 лева, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1769 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в хотелиерство и ресторантьорство - 635 лева, и строителство - 796 лева. 

#хотелиерство #ресторантьорство #строителство

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай