20% повече българи са пътували в чужбина през януари 2017 г. в сравнение със същия месец на миналата година

20% повече българи са пътували в чужбина през януари 2017 г. в сравнение със същия месец на миналата година
pixabay.com
A A+ A++ A

Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил., или с 20.4% над регистрираните през януари 2016 година. Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Италия - със 111.9%, Обединеното кралство - с 46.7%, Франция - с 40.2%, Испания - с 37.7%, Румъния - с 28.3%, Австрия - с 21.6%, Сърбия - със 17.5%, Германия - с 15.3%, бившата югославска република Македония - със 7.7%, Гърция - с 5.7%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Португалия - с 18.9%, Словения - с 13.2%, Нидерландия - с 12.3%, Турция - с 0.9%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през януари 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 50.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 27.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 22.2%. В сравнение с януари 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: с други цели - с 30.2%, с цел почивка и екскурзия - с 21.7%, и със служебна цел - с 4.7%.

През януари 2017 г. с други цели са били 80.5% от пътуванията към Турция. Пътуванията със служебна цел към Гърция са 44.3%, а тези към Франция и Румъния с цел почивка и екскурзия са съответно 42.9 и 42.4% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През януари 2017 г. посещенията на чужденци в България са 454.6 хил., или с 10.9% повече в сравнение с януари 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 27.6%, с други цели - с 9.1%, и с цел почивка и екскурзия - със 7.0%.

От общия брой чужденци, посетили България през януари 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 47.0%, или с 23.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от почти всички държави в Европейския съюз: Румъния - с 56.2%, Белгия - с 49.9%, Италия - с 43.5%, Франция - с 42.3%, Австрия - с 26.9%, Обединеното кралство - с 22.1%, Полша - с 19.0%, Германия - с 13.0%, Гърция - с 9.0%, Чешката република - с 4.2%, и други.

Наблюдава се намаляване на посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” с 1.0%, като най-голям е спадът на посещенията на граждани от Сърбия - с 6.3%.

През януари 2017 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 45.0%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 37.9%, и със служебна цел - 17.1%.
Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 97.2% от всички посещения на граждани от Израел и 91.2% - от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 48.9% от всички посещения на граждани от Полша и 42.1% - от Белгия, а с други цели са 71.5% от посещенията на граждани от Румъния и 53.5% - от Гърция.

#пътуване #българи #чужбина

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай