Василева откри първото издание на Екодизайн форум в София

Василева откри първото издание на Екодизайн форум в София
Източник: Клуб 'Z'
A A+ A++ A

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри в столицата първия Екодизайн форум „Бизнес за природата“ с фокус върху чистите технологии, устойчивото развитие в производството и използването на природни ресурси, енергийната ефективност, кръговата икономика, съобщават от пресцентъра на екоминистерството.

„Всички тези теми са приоритетни за МОСВ и са заложени за българското председателство на ЕС в началото на 2018 г.“, посочи министър Василева в приветствието си. Взаимодействието между бизнеса, институциите и обществото е в основата при постигането на целите, свързани с подобряване на състоянието на околната среда – с икономически и социален ефект. В това е смисълът на комплексния резултат, който се постига чрез въвеждането на принципите на кръговата икономика, каза министърът.

Пред участниците в първата конференция „Повече от по-малко! От отпадъци към ресурсна ефективност, екодизайн и кръгова икономика“ министър Василева отчете, че през последните години у нас е направен качествен скок в третирането на отпадъците като ресурс. „До този момент, с инвестираните над 700 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“, изградихме 19 регионални системи за управление на отпадъците, които обслужват над 3, 500 млн. жители и обхващат 74 общини на територията на страната. 12 от системите са обезпечени с компостиращи инсталации за биоразградими и зелени отпадъци, а 11 – със сепариращи инсталации“, отбеляза министър Василева.

Близо 6, 600 млн. жители в България на територията на 177 общини са обхванати от системи за разделно събиране на отпадъците. Рециклираните битови отпадъци през 2014 г. са близо 640 хил. тона, което е близо 25 на сто. От опаковки, рециклираните количества на отпадъците достигат 230 хил. – 64% от генерираните. Това трябва да бъде отчетено като сериозно постижение, предвид заложената европейска цел от минимум 55 на сто, подчерта министърът. Страната постига и заложените цели от повторна употреба, рециклиране и оползотворяване и отпадъците от електрическо и електронно оборудване, батерии и МПС.

След 2010 г. се забелязва и тенденция към намаляване на количеството генерирани отпадъци. Средната норма на глава от населението за България 442 кг, при средно за ЕС – 475 кг. Постигнатото дотук може да бъде добра основа за надграждане, посочи министър Василева и благодари на присъстващите за усилията в тази посока.

#МОСВ #Ивелина Василева #ЕС

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай