Цацаров се обяви срещу задочната форма в юридическите факултети

Цацаров се обяви срещу задочната форма в юридическите факултети
Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

Няма причини качеството на юридическото образование да се поставя по-ниско от това, необходимо за придобиване на правоспособност за професиите медицина и архитектура. Независимо от разбирането на преобладаващата част от юридическите факултети, че задочната форма трябва да бъде запазена, следва да се посочи, че специалности именно като медицина и архитектура се изучават само в редовна форма на обучение.

С тези аргументи главният прокурор Сотир Цацаров изтъква, че задочната форма на обучение по специалността "Право" трябва да отпадне, предава "Правен свят".

Становището на главния прокурор е изпратено на правосъдния министър Екатерина Захариева във връзка с готвените промени на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист".

Цацаров подкрепя идеята за единен държавен изпит за всички студенти, завършващи юридическите факултети. От писмото му става ясно, че този въпрос има различни мнения.

Позовавайки се на чл. 9, ал.3, т. 5 от Закона за висшето образование, който гласи: "Министерският съвет утвърждава държавни изисквания за придобиване на висше образование по образователно-квалификационни степени и по специалностите от регулираните професии, както и държавни изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение", Сотир Цацаров заявява: "Не споделям аргументите, с които се поставя под въпрос въвеждането на единен държавен изпит… Академичната автономия не е догма и държавата има свои функции в управлението на висшето образование, като разработва и осъществява национална политика за развитието на висшето образование и полага грижи за качеството на подготовката на специалистите. Очевидно, качеството на юридическото образование към настоящия момент не отговаря на изискванията, поради което и се налага създаването на нови положения и повишаване на контрола и взискателността. Една от мерките, на които особено се разчита, е именно въвеждането на единен държавен изпит.", съобщава още Правен свят.

Не на последно място главният прокурор изтъква, че е уместно намесата на държавата, в лицето на правосъдното министерство, действително да се ограничи единствено до задължителните дисциплини в учебния курс, като се предостави свобода на факултетите сами да посочват избираемите дисциплини.

#Сотир Цацаров #обучение

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай