Банките увеличават печалбата си с 55 млн. лева през май

Банките увеличават печалбата си с 55 млн. лева през май
Снимка: под лиценза на creative commons
A A+ A++ A

Над половин милиард лева е печалбата на банките в края на май, сочат данните на БНБ. 

Печалбата на банките се увеличава с 55 млн. лева спрямо първите пет месеца на миналата година, предаде БНР.

Кредитният портфейл обаче се свива с 0,1 на сто. От една страна заемите за домакинствата се увеличават, но кредитите за фирмите намаляват, което допринася за общия спад на този показател.

Депозитите на домакинствата продължават да се увеличават, макар и с по-бавни темпове.

В системата има високо ниво на ликвидни активи. Това се дължи на разплащателните сметки на други банки и на междубанковите депозити до седем дни.

Увеличава се делът на дълговите ценни книжа в портфейла на банките. Ценните книжа са считани за много сигурна инвестиция.

През май 2016 г. общите активи, ликвидните активи и печалбата на банковата система се увеличават. В края на месеца коефициентът на ликвидните активи e 37.02%, съобщиха от БНБ. Най-голям принос за нарастването на ликвидните активи имат средствата по разплащателни сметки в други банки и междубанковите депозити до 7 дни.

Към 31 май печалбата на банковата система е 502 млн. лв., а размерът ѝ е с 55 млн. лв. по-голям от отчетения за петте месеца на миналата година. Натрупаната обезценка по кредити и вземания в края на май 2016 г. възлиза на 276 млн. лв., или с 45 млн. лв. по-малко спрямо същия период на предходната година.

Балансовата стойност на активите на банковата система се увеличава с 0.4% и в края на отчетния месец достига 87.7 млрд. лв. Балансовата позиция пари и парични салда в централни банки и други депозити на виждане заема 19.0%. Портфейлите с ценни книжа нарастват общо с 2.2% (265 млн. лв.) основно под формата на дългови ценни книжа, държани за търгуване, и на разположение за продажба. В края на месеца делът на ценните книжа в общия размер на активите е 14.2%.

Спрямо края на април кредитният портфейл на банковата система (без кредитите за сектори "централни банки" и "кредитни институции") намалява с 0.1% (79 млн. лв.). Динамиката е определена основно от спада при кредитите за нефинансови предприятия (с 0.5%) и увеличението при заемите за домакинства (с 0.4%).

Нарастване е отчетено и при кредитите за секторите "държавно управление" (0.1%) и за "други финансови предприятия" (0.2%).

Депозитите в банковата система през месеца са увеличени с 0.7% (494 млн. лв.) и в края на май са 74.4 млрд. лв. Депозитите от нефинансови предприятия нарастват със 179 млн. лв. (0.9%), а тези от други финансови предприятия – със 182 млн. лв. (5.1%). Ресурсът от домакинства се увеличава с 9 млн. лв. (0.02%) и в края на месеца възлиза на 45 млрд. лв. Същевременно е отчетено намаление при привлечените средства от сектор "държавно управление".

Балансовата позиция собствен капитал в края на май е 11.6 млрд. лв. Размерът му е с 0.9% по-малък спрямо предходния месец главно поради намалението в неразпределената печалба.

#БНБ #банки #печалба #активи #домакинства #депозити #кредити #ценни книжа #дълг #портфейл

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?