Брутният външен дълг в края на април е 35 379.1 млн. евро

Брутният външен дълг в края на април е 35 379.1 млн. евро
Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

Брутният външен дълг в края на април 2016 г. е 35 379.1 млн. евро (76.3% от БВП), което е с 1288.1 млн. евро (3.8%) повече в сравнение с края на 2015 г. (34 090.9 млн. евро, 77.2% от БВП). Дългът намалява с 3388.4 млн. евро (8.7%) спрямо април 2015 г. (38 767.5 млн. евро, 87.8% от БВП), съобщи БНБ.

Дългосрочният дълг намалява с 2325.7 млн. евро (7.7%) спрямо април 2015 г. (30 128.4 млн. евро, 68.2% от БВП).

Краткосрочните задължения възлизат на 7576.4 млн. евро (21.4% от брутния дълг, 16.3% от БВП) и намаляват с 306.2 млн. евро (3.9%) спрямо края на 2015 г. (7882.6 млн. евро, 23.1% от дълга, 17.8% от БВП). Краткосрочният външен дълг се понижава с 1062.7 млн. евро (12.3%) спрямо април 2015 г. (8639 млн. евро, 19.6% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на април 2016 г. е 6720.7 млн. евро (14.5% от БВП). Спрямо края на 2015 г. (5576.3 млн. евро, 12.6% от БВП) той нараства с 1144.4 млн. евро (20.5%). Това основно се дължи на придобитите от нерезиденти емитирани облигации на международните капиталови пазари от Република България през март т.г. Дългът на сектора се повишава с 500.1 млн. евро (8%) спрямо април 2015 г. (6220.6 млн. евро, 14.1% от БВП). Външните задължения на сектор Банки са 3908.1 млн. евро (8.4% от БВП). Те се понижават с 218.3 млн. евро (5.3%) спрямо края на 2015 г. (4126.4 млн. евро, 9.3% от БВП).

Дългът на сектор Банки намалява с 1140.7 млн. евро (22.6%) спрямо април 2015 г. (5048.8 млн. евро, 11.4% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 11 953.6 млн. евро (25.8% от БВП). Те нарастват с 217.7 млн. евро (1.9%) спрямо края на 2015 г. (11 735.9 млн. евро, 26.6% от БВП). Дългът на сектора нараства със 194.1 млн. евро (1.7%) спрямо април 2015 г. (11 759.5 млн. евро, 26.6% от БВП).

В края на април 2016 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 796.8 млн. евро (27.6% от БВП), което е със 144.4 млн. евро (1.1%) повече в сравнение с края на 2015 г. (12 652.4 млн. евро, 28.7% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране намалява с 2941.8 млн. евро (18.7%) спрямо април 2015 г. (15 738.6 млн. евро, 35.6% от БВП). През януари – април 2016 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 2943.3 млн. евро (6.4% от БВП) при 2902.3 млн. евро (6.6% от БВП) за януари – април 2015 г. От тях 1343.7 млн. евро (45.7% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 484.8 млн. евро (16.5% от общия размер) за сектор Банки, 706.4 млн. евро (24%) за Други сектори 4, а 408.3 млн. евро (13.9%) са вътрешнофирмено кредитиране През януари – април 2016 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 1304 млн. евро (2.8% от БВП) при 4166 млн. евро (9.4% от БВП) за януари – април 2015 г.

Нетният външен дълг в края на април 2016 г. е 5705.9 млн. евро, като намалява с 1153.1 млн. евро (16.8%) спрямо края на 2015 г. (6859.1 млн. евро). Понижението се дължи на по-голямото нарастване на брутните външни активи (с 2441.3 млн. евро, 9%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (с 1288.1 млн. евро, 3.8%). Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 12.3% в края на април 2016 г., намалявайки с 3.1 процентни пункта спрямо края на 2015 г. (15.4%).

#БНБ #БВП #външен дълг #банки #евро

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай