Нередности в подадените документи бавят регистрацията на партията на ДОСТ

Нередности в подадените документи бавят регистрацията на партията на ДОСТ
БГНЕС
A A+ A++ A

Председателят на Софийски градски съд /СГС/ Калоян Топалов изпрати отговор на молбата от ПП “Демократи за отговорност, свобода и толерантност” /ДОСТ/, съдържаща оплаквания за неоснователно забавяне на производството по регистрацията на политическата партия.

„Във връзка с молбата, постъпила в СГС на 02.06.2016 г., бе извършена проверка, която установи, че делото не е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание поради обстоятелството, че съдията-докладчик е преценила, че са налице нередности на заявлението, за отстраняването на които са постановени съответните разпореждания“, се подчертава в отговора на Калоян Топалов.

Той посочва, че проверката за допустимост и редовност на подаденото заявление, обуславяща и предприемане на процесуалните действия по разглеждането му в открито съдебно заседание, е изцяло от компетентността на съдебния състав, който разглежда делото.

„Упражняването на контрол върху тази преценка е извън правомощията на административния ръководител и е несъвместимо с установените от Конституцията, Закона за съдебната власт, процесуалните закони и международните актове принципи за независимост, безпристрастност и решаване на делата въз основа на доказателствата, закона и по вътрешно убеждение на съдебния състав, на който са разпределени на случаен принцип“, се казва в писмото на Топалов.

„Контролът за законосъобразност по отношение на постановените съдебни актове, включително в производството по регистрация на политическа партия, се осъществява по реда на инстанционния контрол или чрез самостоятелното им обжалване, ако такова е предвидено, или чрез обжалване на съответния краен акт, ако се касае за процесуални действия по движение на делото, за които не е предвидено самостоятелно обжалване“, се казва още там.#ДОСТ #Местан #регистрация #СГС

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?