Информационна кампания ще активизира "спящите" акции от масовата приватизация

Информационна кампания ще активизира "спящите" акции от масовата приватизация
sxc.hu
A A+ A++ A

Централен депозитар (ЦД) проведе обсъждане на проблемите със "спящите" акции в "Регистър А" с професионалната общност. На срещата присъстваха близо 50 представители на Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Комисия за финансов надзор (КФН), както и юристи в областта.

Ръководството на Централен депозитар представи анализ и статистика за ситуацията около книжата в "Регистър А". Първоначалното захранване на сметките в "Регистър А” към ЦД е извършено в резултат на първата вълна от масовата приватизация през 1996 г. и сега броят на сметките в него е около 2.5 милиона. По отношение на тези сметки се наблюдава липса на интерес от притежателите относно управление на съответните финансови инструменти. Същевременно разходите по управлението им (продажба, наследство и др.) са по-големи от стойността на самите инструменти - прехвърлянията с подобни инструмента представляват под 0,001% от регистрирания дневен оборот.

В момента около 26% от акциите на публичните компании се съхраняват по лични сметки - равностойност по номинал на около 2 до 3 млрд. лв. Тези лични сметки не са под наблюдение и управление на нито един инвестиционен посредник, банка или друга финансова институция.

Участниците в срещата се обединиха около извода, че проблемите с акциите в "Регистър А" са сериозни, съществуват вече 20 години и е необходимо незаинтересованите инвеститори да бъдат активизирани. За целта ще бъде организирана и проведена мащабна информационна кампания. Форумът реши също да бъде създадена работна група, която да се състои от представители на всички заинтересовани страни и да изготви най-подходящите решения за преодоляването на проблемите.

#Централен депозитар #акции #компании

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай