Българската фондова борса излезе на печалба

Българската фондова борса излезе на печалба
Бикът пред БФБ в София. Снимка от Уикипедия
A A+ A++ A

За пръв път от четири години насам Българската Фондова Борса (БФБ)- София отчете печалба за 2011 г., сочи одитираният консолидиран отчет на държавното дружество за миналата година.

Спрямо 2010 г., БФБ повишава своите приходи с 27% до 2.505 млн. лв., намалява загубите си до 17 хил. лв. и реализира обща печалба от.304 хил. лв.

Средно-дневният размер на оборота през 2011 г. достига 2,89 млн. лв. или с близо 6% повече от средно- дневния размер на оборота през 2010 г.

Общият реализиран оборот с акции (без АДСИЦ) на регулиран пазар отчете спад от над 2 0%. Официален пазар на акции, сегмент А, реализира спад от 33%, докато Официален пазар на акции, сегмент Б нарасна с 28%.

Приватизационният пазар е отчел незначителен ръст от 5 на сто благодарение на продажбата на държавните дялове в електроразпределителното дружество ЕВН.

През миналата година е отчетено нарастване на изтъргуваните обеми акции на дружества със специална инвестиционна цел – 51%

Търговията с облигации реализира обороти сходни на тези от 2010 г., отчитат от БФБ

При реализирания оборот извън регулиран пазар през 2011 г. има ръст от близо 230%, като обемът достига 781 млн. лв.

"Изминалата година ни предложи драстична промяна в българския капиталов пазар. Основната характеристика на ниска ликвидност се запази като европейската дългова криза допълнително усложни бизнес средата. В тези условия, ръководството на БФБ – София имаше за основен приоритет подобряване финансовите и оперативни резултати на групата", посочи шефът на БФБ Васил Големански, цитиран от Медиапул.

Той поставя след целите на борсата през 2012 г. за успешна приватизация на държавните дялове и едругите две електроразпределителни дружества ЧЕЗ и Е.ОН. Според него нивото на корпоративно управление е основен фактор за недоброто представяне на българския капиталов пазар в последните години.

#БФБ #Българска фондова борса #Васил Големански

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай