Статистиката отчете влошаване на бизнес климата през март само в сферата на услугите

Статистиката отчете влошаване на бизнес климата през март само в сферата на услугите
под лиценза на creative commons
A A+ A++ A

През март 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.6 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно. В сферата на услугите обаче се забелязва намаляване на позитивните очаквания, сочат разпространените днес данни на Националния статистически институт.

Бизнес климатът в промишлеността нараства с 2.9% в сравнение с февруари в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност обаче се оценява като леко намалена, като и очакванията за дейността през следващите три месеца са по-резервирани.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене в страната, посочени съответно от 54.8 и 29.8% от предприятията.

Относно продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца

В строителството преобладава оптимизмът
През март бизнес климатът в строителството се увеличава с 2.4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в строителството по-голямата част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Недостатъчното търсене притеснява търговците на дребно
В търговията на дребно бизнес климатът нараства с 1.0 пункт спрямо февруари заради по-благоприятните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозният проблем за развитието на дейността в отрасъла продължава да бъде свързан с конкуренцията в бранша. През последния месец анкетата регистрира засилване на негативното влияние на фактора "недостатъчно търсене", който измества на трето място фактора "несигурна икономическа среда".

Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През март съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 1.3 пункта, което се дължи на по-умерените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на настоящото търсене на услуги мненията им са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца остават благоприятни.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в сектора мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

#НСИ #статистика #бизнес климат #строителство #търговия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Анкета

Повлия ли инфлацията на джоба ви?