Обучават деца и родители за да подкрепят други семейства на деца с увреждания

Обучават деца и родители за да подкрепят други семейства на деца с увреждания
A A+ A++ A

"Да имам ли второ дете? Мога ли да съм еднакво добър родител на две различни деца? Как ще се справя?". Тези въпроси си задава всеки родител, но когато семейство вече има дете с увреждане, те изглеждат още по-сложни. В такъв момент особено ценни са подкрепата и споделения опит на други родители, вече минали по този път.

Фондация "Деца с проблеми в развитието“ беше домакин на обучение за родители и деца, част от механизма за информирана самопомощ на семейства на деца с увреждания, организирано в рамките на проект “ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство”.

Основна цел на проекта е повишаване на информираността на родителите на деца с увреждания за предимствата от раждане на второ дете и от постигането на балансиран подход при отглеждането на децата в тези семейства, осигуряващ оптимална семейна среда.

Според Анита Кънчева, мениджър на проекта, общуването между родителите е ежедневие, но емоционалната натовареност на тези въпроси изисква по-отговорно и деликатно отношение.

Много е важно обучените родители да се придържат към основни принципи, така че да могат да зададат рамка на това общуване. Чрез интересни ролеви игри показахме конкретни насоки в комуникацията – могат да споделят личен опит, но не и да дават съвети, могат да провокират събеседника да помисли по определен въпрос, но не и да му поднесат решение. Изборът и пътят могат да бъдат само лични. Поставянето на тези граници е от огромно значение.

В обучението се включиха още Жулиета Темникова, експерт психолог, д-р Даниела Миланова, медицински експерт, и Любка Георгиева-Пелева, експерт комуникационна стратегия – всеки от тях с дългогодишен опит в своята област.

В рамките на обучението беше представен още аналитичен доклад, изготвен по проекта, кръгли маси в София, Варна и Казанлък, както и разработения по проекта сайт www.projectchild.dpkids.org и форума към него, даващи много възможности за споделяне на добри практики и информирана самопомощ.

В спокойна и приятелска атмосфера участниците споделиха, удовлетворението си от проведеното обучение и силната си мотивация да бъдат истински посланици на проекта.

СнимкаПроектът "ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Деца с проблеми в развитието” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

#дете #увреждане #родител #помощ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »