233 млн. евро дефицит по текущата сметка при излишък през 2011 г.

233 млн. евро дефицит по текущата сметка при излишък през 2011 г.
Търговското салдо също е отрицателно, като за февруари 2012 г. дефицитът достига до 262,4 млн. евро при дефицит от 37,4 млн. евро за февруари 2011 г.
A A+ A++ A

Текущата сметка на България за февруари 2012 г. е отрицателна и дефицитът по нея е 233,3 млн. евро при излишък от 78,3 млн. евро за същия месец на предходната година, сочат данните на Българската народна банка (БНБ).

Основните фактори за дефицита по текущата сметка са нарастването на търговския дефицит с 225 млн. евро и изменението на салдото на текущите трансфери със 190,5 млн. евро.

За януари–февруари 2012 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 388,2 млн. евро, което се равнява на 1% от БВП, при излишък от 11,1 млн. евро - 0,03% от БВП, за същия период на предходната година.

Текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 225,9 млн. евро за февруари 2012 г. при излишък от 88,9 млн. евро за февруари 2011 г. За периода януари–февруари 2012 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 380,8 млн. евро при излишък от 19,8 млн. евро за същия период на 2011 г.

Търговското салдо също е отрицателно, като за февруари 2012 г. дефицитът достига до 262,4 млн. евро при дефицит от 37,4 млн. евро за февруари 2011 г.

За периода януари–февруари търговското салдо е отрицателно в размер на 466,6 млн. евро (1,2% от БВП) при дефицит от 56,1 млн. евро (0,1% от БВП) за същия период на 2011 г.

Износът за февруари 2012 г. е 1 млрд. 474 млн. евро при 1 млрд. 502 млн. евро за февруари 2011 г., което представлява намаление от почти 2%.

За периода януари–февруари 2012 г. износът е по-нисък с 6,1% в сравнение с този за същия период на 2011 г.

Ръстът на износа за януари–февруари 2011 г. на годишна база е 62%.

Вносът за февруари 2012 г. е 1 млрд. 736 млн. евро при 1 млрд. 539 млн. евро за февруари 2011 г. На годишна база той нараства със 7,1% при увеличение на годишна база от 41,5% за същия период на миналата година.

Финансовата сметка за февруари 2012 г. е отрицателна – 96,7 млн. евро при положителна сметка от 30,7 млн. евро за февруари 2011 г. За периода януари–февруари 2012 г. финансовата сметка е отрицателна – 652 млн. евро (1,6% от БВП), при отрицателна сметка от 398,7 млн. евро (1% от БВП) за същия период на миналата година.

#БНБ #Българска народна банка #текуща сметка #дефицит #БВП #износ #внос

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Инбет Казино