203168 статии       |       405 интервюта       |       1527 снимки       |       38125 абоната       |      
USD 1.65049| EUR 1.95583| GBP 2.29935|
In English На русском

КЛЮЧОВИ ДУМИ ДНЕС:   ПротестиКоронавирусБрекзитПо ваш сигналПарламентарни Избори 2021

Размер на шрифта:   

Преподаватели със спешни искания за бъдещето на Софийския университет

12 октомври 2015, понеделник / 14:07; Коментари: 0
Send to Kindle
Преподаватели със спешни искания за бъдещето на Софийския университет
Снимка: www.on-parliament.com

Университетски преподаватели формулираха най-важните проблеми пред които е изправен Софийският университет.

В първите дни на септември 2015 и в началото на новата кандидат-ректорска кампания група колеги от университетската общност реши да формулира най-важните проблеми, пред които е изправен нашият Университет. Между тях има спешни, има и стратегически – има и такива, които, не без основание, сме нарекли болни, обяви културологът Александър Кьосев.

Предложенията на групата бяха фокус на интензивно електронно обсъждане в рамките на 15 дни в мрежата на Преподавателите, подкрепили студентските протести (но се включиха и доста съмишленици, които не принадлежат формално към нея) – чрез критики, уточнения и допълнения оформихме настоящите 13 точки в кратък и разширен вариант.

"Ние виждаме в тези точки не просто въпроси към бъдещия ректор. В нашите очи те са настоятелни искания, базирани върху консенсус относно острите нужди, очевидни за всички в Софийския университет. Убедени сме, че в този си вид те биха били подкрепени не само от участниците в обсъждането (над сто колеги), но и от много по-широка общност от преподаватели и служители на СУ, чийто реакции очакваме. Бихме искали да ги обсъдим и с кандидатите за ректорски пост и да чуем техните становища, както и степента, в която те са готови да поемат ректорска отговорност за разрешаването на проблемите, заедно с предложенията им за конкретни, неотложни мерки", смятат преподавателите.

Неформалната мрежа, формулирала исканията, се представлява от контактна група в състав проф. Адриана Григорова-Тафрова, Химически факултет, проф. Анна Пройкова, Физически факултет, проф. Александър Кьосев, Философски факултет, проф. Георги Димитров, Философски факултет, доц. Кристиян Таков, Юридически факултет, доц. Ружа Смилова, Философски факултет и доц. Гергана Герова, Физически факултет.
 

Спешни искания

1. Цялостна финансова ревизия и оценка на финансовата политика на СУ в последните 12 години:
a. Новият ректор следва да поеме отговорност за провеждане на назначената от него ревизия в конкретни срокове – тя трябва да е завършила и да е анализирана преди първото Общо събрание, не по-късно от една година след поемането на ректорския мандат;
b. Резултатите от ревизията следва да бъдат публикувани във вътрешноуниверситетската мрежа преди Общото събрание, за да могат бъдат обсъдени на него;
c. Ректорът следва да извести университетската общност за реалното финансово състояние на СУ след ревизията и за мерките, които следват от ревизията.

2. Реалистичен план за излизане от финансовата криза, свързан с
a. Оптимизиране управлението на имотите и минимализиране разходите по поддържането им;
b. Съкращаване на преподаватели „мъртви души“;
c. Съкращаване на администрацията; въвеждане на почасова административна работа за студенти;
d. Привличане на повече кандидат-студенти;
e. Кандидатстване за целево финансиране за ремонти на сгради-паметници на културата;
f. Механизми за разсрочено плащане на дълга, договаряне с държавните и общински институции, частните фирми.
Стратегически инициативи
3. Приемане на цялостна стратегия (с образователна, изследователска и институционална част) за развитие на Софийския университет и поемане на ректорска отговорност за реализирането й. Стратегията трябва да е съобразена с капацитета на СУ, изискванията на пазара на труда, изискванията на държавата, изискванията на преподавателите и студентите и да включва:
a. Дългосрочна визия за системното научно развитие на преподаваните в университета дисциплини и интердисциплинарни полета, съобразено с развитието им в световен план.
b. Дългосрочна визия за образователна политика;
c. Дългосрочна визия за кадрова политика и политики по развитие на институционалната структура на СУ;
d. План за действие и работещи инструменти, отговорно звено, което работи по стратегията;
e. Създаване на звено за анализи и прогнози за устойчиво развитие.
f. Идеи и мерки, които да доведат до подобряване позицията на СУ в световните рейтингови системи.

4. План за нов тип управление на СУ. Представяме си, че той трябва да включва следните основни положения:
a. Разделяне на административния и финансов мениджмънт от управлението на научните и образователни процеси;
b. Въвеждане на длъжност „главен мениджър“;
c. Нов тип бюджетно планиране, свързано с отчитане на реалните приходи и разходи на звената; публично обсъждане на бюджета и неговите приоритети на Общо събрание.
d. Децентрализиране на финансовото управление;
e. Децентрализация на проектната дейност;
f. Нова кадрова политика, привличаща млади преподаватели;
g. Нов, ефективен тип отчетност и контрол на управлението; идеи за конкретни инструменти;
h. Мерки по засилване ефективността на промотирането и разпространяване на научните продукти на СУ;
i. Осигуряване на ефективност на звената и инструментите за индивидуална атестация, както и много по-ефикасно използване за управление на външната атестация на звената. И акредитацията, и атестацията трябва да играят ролята на нов механизъм за отчетност на научни звена, преподаватели и служители; от тях реално трябва да зависи съдбата на научните звена (финансиране, кадрово и материално осигуряване и пр.), заплащането и кариерното развитие на преподаватели и служители.
Конкретни болни въпроси на Софийския университет
5. Диференциране на заплащането на преподавателския труд въз основа на изследователските постижения.
a. Разработване на обща система за кариерно развитие въз основа на академичните резултати.
b. Превръщане на индивидуалната атестация в реално действащ инструмент за оценка на изследователските постижения;
c. Разработване на механизъм за сравнимост между изследователските постижения в различни научни области;
d. Повишаване заплащането за преподаване на английски език.

6. Нова политика за развитие на магистърските програми, предлагани от СУ, свързана с
a. SWOT анализ на съществуващото положение с тях, оценка на рисковете – съществуват опасения, че при сегашната политика е възможно „скъсване“ на междинното звено между бакалаври и доктори и превръщането на СУ постепенно в „бакалавърски“ университет;
b. Оценка на това кои програми имат стратегическо значение за Софийския университет;
c. Нов механизъм за отпадане на „мъртви“ програми;
d. Намаляване на отчисленията от магистърската степен за Ректората, общо университетския бюджет и факултетните бюджети; реалистични бюджети на самите програми (а не настоящите имитации), базирани върху техните реални приходи и разходи;
e. Нормативни механизми за намаляване на опасността от „приватизиране“ на магистърски програми;
f. Създаване на университетски фонд „Развитие на магистърски програми“ с ясен статут за кандидатстване. Този фонд да има изработена визия, мисия и стратегически задачи, свързани с визията за развитието на дисциплините и интердисциплинарните полета, разработена в Стратегията;
g. Кадрова политика по осигуряване на магистърските програми; откриване на възможност за назначаване на преподаватели, които попълват своя хорариум само (или главно) в магистърска степен;
h. Допълнителни материални стимули за кандидатстващите магистри (понастоящем приетите магистри трябва да работят, за да се издържат и плащат таксите си, което води до спад на качеството на магистърското образование);
i. Лобиране и борба пред МОН за нова държавна образователна и финансова политика към ключовата за висшето образование магистърска степен, промяна в ЗВО, увеличаване на държавното субсидиране на студент-магистър (в момента то е равно на това на бакалаврите), цялостно държавно субсидиране не само на двусеместриален, но и на трисеместриален учебен процес в магистърските програми;
j. Контрол на протичането на учебния процес, поемане на категорична преподавателска отговорност за неговото качество и регулярност.

7. Разработване и приемане на нова политика за докторантската степен; легализиране на статут „пост-докторант“
a. Внимателна оценка на реализираните и отпаднали докторанти, анализ на причините.
b. Разработване на специален отдел на стратегията, който да има научна визия за приоритетите, по които се обявяват докторантури и се приемат кандидати;
c. Разработване на постоянни дисциплинарни и интердисциплинарни докторантски училища, семинари, ателиета. Обсъждане на техните учебни планове, правилник на тяхната дейност; създаване на условия за устойчивост;
d. Приемане на пост-докторантски статут, създаване на правилник на пост-докторантската научна и преподавателска степен;
e. Създаване на университетски фонд, който я поддържа;
f. Създаване на административно звено, което я обслужва, под ръководството на един от зам-ректорите;
g. Механизми за стимулиране на факултети и катедри, които въвеждат пост-докторанти в изследователския и учебен процес.

8. Откриване на нова колежанска степен на образование от типа „Artes Liberales“ на английски език, предназначена за увеличаващия се брой чужди студенти (на бежанците е необходимо да се осигури свободен достъп до нея).
a. Поощряване на създаването на магистърски и бакалавърски програми на английски с нова финансова и управленска политика към тях.
9. Разработване, приемане и практическа реализация на нова политика за продължаващо образование в СУ.
a. Маркетингово проучване за това, къде би имало търсене на образователни цикли, свързани с life long leаrning;
b. Съвместни работни групи с българския бизнес, които да проучат нуждите на пазара, производството и обслужването.
c. Разработване на примерни учебни планове-образци;
d. Нови правила за този тип обучение.
10. Лобиране за промяна на закона и въвеждане на обучение по втора специалност, (следващо логиката на разграничение между познатите и разпространени в цял свят major и minor programs)
a. Създаване на работна група;
b. Картографиране на добри практики;
c. Оценка на търсенето и на възможностите на СУ;
d. Разработване предложение до МОН
11. Разработване, приемане и реализиране на комуникативна и лобистка стратегия на СУ
a. Тя трябва да осигурява добра видимост и информация, промоция и реклама на Софийския университет, да осигурява неговите активни връзки с обществеността;
b. Все по-наложителен става добрият тайминг на медийните и рекламни кампании;
c. Предвиждане про-активни кандидат-студентски кампании, обхващащи важни гимназии и училища в София и страната;
d. Ново лого, визитки и пакет рекламни материали;
e. Ревизия на сайта на СУ, превод на английски eзик.
f. Създаване и поддържане на електронен регистър на alumni, чрез който - от кръга на известни възпитаници на Софийския университет - постепенно да се създаде лоби от влиятелни поддръжници и застъпници на СУ пред българското общество, институциите и бизнеса.
g. Да търси канали и форми, с които да се обърне към чужди кандидат-студенти, искащи да следват в България.
12. Доизграждане и пускане в експлоатация на интегрирана система „Е-университет“ на СУ. Това включва:
a. Електронен прием на кандидат-студенти: информация, попълване на всички необходими документи и формуляри, анкети, електронно поддаване на документи за кандидатстване;
b. Електронно обучение: текуща учебна работа, текуща проверка на знанията, тестове, електронен изпит;
c. Електронен паспорт за всеки преподавател и студент;
d. Вътрешно университетска система за достъп до информация и документооборот;
e. Бази данни за всички основни звена в СУ с актуализиращи се показатели за тяхната дейност;
f. Социално-битова система
g. Финансова и счетоводна система
h. Публикувани данни, анализи, прогнози;
i. Университетска телевизия он-лайн
j. Онлайн библиотеки и информационни бази данни.

13. Нови правила за публично управление на собствеността на Софийския университет, включително нова политика и правила за управление на сградата на Ректората.
a. Цялостно и спешно оптимизиране на управлението на всички имоти;
b. Разработване на политики и конкретни мерки, балансиращи изискванията за достъпност и сигурност;
c. Дългосрочно планиране на мерките за поддържане и ремонт; реалистично планиране на капиталовите разходи;
d. Отварянето на Ректората към града (при съвременен режим на достъп и охрана);
e. Създаване на фронт-деск и информационна система за посетители във фоайето пред Аулата;
f. Ремонт на „Яйцето“ и превръщането му в мултифункционален комплекс; цялостно оптимизиране на използването на архитектурния ресурс и ключовото място на сградата на Ректората.

ђеклама:
Разпечатай | Изпрати
» Напиши статия и ти
Още по темата:
Тагове:
Реклама:
Реклама: