КЗК отмени класирането в обществена поръчка за АЕЦ Козлодуй

КЗК отмени класирането в обществена поръчка за АЕЦ Козлодуй
Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй “ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка, демонтаж и монтаж на огнезащитни врати в сградите на РО-5,6 блок, МЗ и ЕТУ-5,6 блок, СК-3, НРЗ и ИЛК”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя „СОЛИД“ ООД, че предложените врати от класирания на първо място „Заводски строежи-Козлодуй“ АД не отговарят на минималните технически изисквания на възложителя за димозащита, тъй като не са изпитани съгласно стандарта БДС EN 13501-2:2007+А1:2009.

Установеното несъответствие на техническото предложение е самостоятелно основание за отстраняване на участника. Допускането на офертата на този кандидат до класиране е съществено нарушение от страна на комисията за провеждане на процедурата и води до отмяна на решението за избор на изпълнител в обществената поръчка.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане и оценка на техническите предложения в Плик № 2 в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Предстои и изграждането на 7-ми блок на родния АЕЦ. Според изчисленията процедурата ще изисква 5,3 млн. долара. Участието на АЕЦ "Козлодуй" в изграждането на бъдещата мощност ще възлиза на 400 милиона долара

#Козлодуй #АЕЦ #обществена поръчка #нарушение

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Инбет Казино