"Фич" понижи кредитния рейтинг на енергийния холдинг от "BB" на "BB-"

17 септември 2015, четвъртък / 13:42;
"Фич" понижи кредитния рейтинг на енергийния холдинг от "BB" на "BB-"

Международната рейтингова агенция "Фич" (Fitch Ratings) понижи дългосрочния кредитен рейтинг в чужда и местна валута на Българския енергиен холдинг и първостепенния необезпечен рейтинг в чужда валута на облигационната емисия от "BB" на "BB-". На дружеството е поставена негативна перспектива, се казва в съобщение, публикувано на сайта на българската компания.

Намаляването на рейтинга отразява очакванията на рейтинговата агенция, че кредитните показатели на БЕХ ще бъдат по-слаби през 2015 – 2016 г., докато бъде постигнат пълният положителен ефект от извършените законодателни и регулаторни промени.

Понижението на рейтинга е ограничено, в следствие на очакваните подобрения в паричните потоци от оперативна дейност през 2015 – 2016 г. в сравнение с много ниското им ниво през 2014 г. Причина за това е намаляването на тарифния дефицит в Националната електрическа компания (НЕК) в следствие на законовите промени извършени през 2015 г., новото регулаторно решение в сила от 1 август 2015 г. и очакваното ефективно влизане в сила на предоговарянето на дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия с двете топлоелектрически централи "Ей и Ес – 3С Марица Изток 1" ЕООД и "Контур Глобал Марица Изток 3" АД, се посочва в съобщението.

При определянето на рейтинга е взета предвид важната позиция на БЕХ група на пазарите на електроенергия и газ в страната и фактът, че БЕХ ЕАД запазва позитивния ефект от капиталовата си структура със сто процентова държавна собственост. Fitch Ratings очаква, че държавата ще подкрепи БЕХ ЕАД в случай на потенциални затруднения с ликвидността.

На дружеството е поставена негативна перспектива поради по-високата очаквана нетна задлъжнялост до 2016 г. предвид обявеното търсене на ново дългово финансиране без държавна гаранция за разплащане с топлоелектрическите централи "Ей и Ес – 3С Марица Изток 1" ЕООД и "Контур Глобал Марица Изток 3" АД, за да бъде постигнато понижение на цените им за разполагаемост. Виждането на Fitch Ratings е, че предоставянето на държавни гаранции при ново усвояване на дълг от БЕХ ЕАД би предотвратило допълнително понижаване на рейтинга.

Рейтинговата агенция разглежда регулаторната среда в България като по-непредвидима от тази в Западна Европа и маркира като фактор политическия риск за тарифната рамка. Въпреки това, Fitch Ratings зачита постигнатия напредък и влезлите в сила законови и нормативни промени през 2015 г., които ще възпрепятстват формирането на нов дефицит в НЕК и ще дават възможност на дружеството да покрие загубите си.

Като бъдещи развития, които могат да доведат до положително преразглеждане на перспективата, рейтинговата агенция сочи подобряване на ликвидността, съществена нова държавна подкрепа, понижаване на нивото на нетна задлъжнялост, намаляване на тарифния дефицит в НЕК и запазване на постигнатия напредък.

Fitch Ratings очаква либерализацията на електроенергияния пазар догодина да се отрази положително на състоянието на холдинга.  

Положително влияние върху рейтинга ще окажат скоростта и мащаба на проявяването на пълния положителен ефект от въведените регулаторни и законови промени, което се очаква през 2016 г. и влизането в сила на измененията на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия на НЕК ЕАД.