Над 148 млн. лева са приходите от въглеродна търговия

17 септември 2015, четвъртък / 12:54;
Над 148 млн. лева са приходите от въглеродна търговия
Снимка: zazemiata.org

Над 148 млн. лева са приходите от въглеродна търговия от началото на годината, всички влизат във Фонда „Сигурност на електроенергийната система“, създаден да покрива дефицита на държавната електрокомпания, съобщи сайтът 3e-news.

Приходите са два пъти и половина повече от получените приходи за същия период през 2014 г. Цялата сума ще влезе във Фонда „Сигурност на електроенергийната система“, който беше създаден да покрива тарифните дефиците на НЕК.

Приходите от продажба на квоти ще се акумулират във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, който беше създаден с гласуваните промени в Закона за енергетиката в края на юли тази година с цел покриване на натрупаните тарифни дефицити на НЕК. Планираните приходи от търговия с емисии за Фонда съгласно Решение № Ц-27 от 31.07.2015 на КЕВР възлизат на 226 млн. лева, като са взети предвид постъпленията от началото на годината до средата на месец май 2015 в размер на 87 млн.лв.

Приходите от тръжната продажба осигуряват на държавите членки финансов ресурс, който може да бъде използван за различни дейности - програми за енергия от възобновяеми източници, мерки по социалната политика за подпомагане на „справедлив и честен преход“ към нисковъглеродна икономика на фирмите, техните работници и потребителите, в допълнение към подпомагането на международните усилия в трети страни, включително в развиващи се страни.