Обратно към пълната версия на статията »

Плевнелиев иска да се отложи дебатът за пенсионните вноски

Плевнелиев иска да се отложи дебатът за пенсионните вноски
Плевнелиев иска приемането на предложените мерки да бъде отложено, за да може те да бъдат обсъдени в рамките на 3 месеца. Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

Президентът Росен Плевнелиев поиска цялостна концепция от мерки за решаване на двата основни проблема – стабилността на осигурителната система и повишаване на адекватността на пенсиите, която да е придружена и с оценка на въздействието.

Президентът излезе днес със становище относно пенсионната реформа, залегнала в бюджета на ДОО за следващата година. Плевнелиев иска приемането на предложените мерки да бъде отложено, за да може те да бъдат обсъдени в рамките на 3 месеца.

"Необходимостта от пенсионна реформа е безспорна и мерките, които се предлагат за реализиране следва да бъдат задълбочено анализирани, да бъдат придружени от предварителна оценка на въздействието, да бъдат обяснени разбираемо на обществото и да бъдат обсъдени със социалните партньори", пише в становището си държавният глава.

Президентът Плевнелиев обръща внимание, че предлаганите с проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. на Кодекса за социално осигуряване по своята същност представляват не просто мерки за стабилизиране, а сериозна промяна на модела на пенсионно-осигурителната система, действащ от 2000 г.

Такива сериозни концептуални промени следва да се извършват при спазване на принципите на социалния диалог, заявява Плевнелиев.

"Те следва да са придружени от анализ на очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, съгласно Закона за нормативните актове. В конкретния случай е важно да бъдат оценени финансовите последици от промяната на модела за осигурените лица, за Националния осигурителен институт, за пенсионно-осигурителните дружества, за капиталовия пазар на България”, коментира още Плевнелиев.

Държавният глава споделя идеята, че гражданите трябва да бъдат насърчавани да бъдат активни по отношение на своя живот и своето бъдеще. В същото време президентът счита, че тази теза не е последователно защитена и правото на избор е ограничено от въвеждането на безвъзвратна еднократност в избора на гражданите да се осигуряват само в Националния осигурителен институт без възможност в последствие да изберат универсален пенсионен фонд. В още по-голяма степен това важи за младите хора, които за първи път се включват на пазара на труда. Възможността в рамките на едногодишен срок да направят избор или при липса на такъв автоматично да се осигуряват в НОИ до края на живота си без право на замяна, не гарантира свободата на избор.

#президент #Росен Плевнелиев #становище