България и Румъния с най-малко вредни емисии за 2013 г.

7 май 2014, сряда / 15:28;
България и Румъния с най-малко вредни емисии за 2013 г.
През 2013 г. България и Румъния са сред страните в Европейския съюз с най-голямо намаляване на отделяните вредни емисии. Снимка: www.euromarket.bg

През 2013 г. България и Румъния са сред страните в Европейския съюз с най-голямо намаляване на отделяните вредни емисии /съответно -10,2 на сто и -14,5 на сто/, сочат данни на Евростат.

Емисиите от въглероден диоксид съдействат за глобалното затопляне и представляват 80% от всички вредни газове, отделяни в атмосферата. Те се влияят от такива фактори като климатични промени, икономически растеж, броя на населението, транспорта и индустриалната дейност. През 2013 спад на въглеродните емисии е регистриран в 22 страни-членки на ЕС.

Най-много вредни емисии е отделила Германия /760 млн. тона, което представлява ръст от 2% на годишна база/, Великобритания /455 млн. тона/, Франция /364 млн. тона/. Седем държави взети заедно допринасят за 77% от вредните емисии в ЕС.