Обратно към пълната версия на статията »

Солвей Соди

A A+ A++ A

„Солвей Соди" е най-големият завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода, с номинален капацитет от 1,5 милиона тона годишно.

Заводът е основан като държавно предприятие, открито през 1954 година. През 1974 година в близост до стария завод е построена изцяло нова, по-голяма фабрика.

През април 1997 година предприятието е приватизирано, като 98% от акционерния капитал на компанията принадлежи на „Солвей Шишеджам Холдинг", регистриран във Виена, който се състои от белгийската химическа група „Солвей" (75%) и турската група „Шишеджам" (25%).

През 2000 година „Солвей Соди" придобива собствеността върху някои от основните доставчици на суровини – сондажите за разсол в Провадия („Провадсол"), ТЕЦ „Девен", а съвместно с „Девня Цимент" – и върху кариерата за варовик („Девня Варовик").

„Солвей Соди" е едно от най-големите индустриални предприятия в България, което осигурява около 1% от общия износ за страната.

#Солвей Соди