Обратно към пълната версия на статията »

БСК: В проектобюджета прозират силно предизборните политически ангажименти

БСК: В проектобюджета прозират силно предизборните политически ангажименти
A A+ A++ A

Българската стопанска камара изрази становище по проекта на Бюджет за 2014 г. То ще бъде представено от изпълнителния председател на камарата Божидар Данев по заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Обявените седем приоритета в Проекта на Бюджет за 2014 г. нямат своята финансова проекция и не са структурирани политиките за осъществяване на тези приоритети. Засега реални реформи наблюдаваме само в системата на МВР и са налице опити на МТСП да постави на обективна основа настоящите реформи в социалната и осигурителната сфера, се казва в становището.

Според БСК, в проекта за бюджет прозират силно предизборните политически ангажименти. Два са основните инструмента за излизане от кризата и осигуряване на растеж – разкриването на нови устойчиви работни места и увеличение на износа, но не виждаме финансова бюджетна политика в подкрепа на тези направления. Политиката трябва да бъде насочена към това все повече хора да получават заплати, а не все по-малко хора да имат все по-високи заплати.

БСК подкрепя декларираните намерения и мерки за: запазване на финансовата стабилност и осигуряване на предвидима бизнес среда, вкл. задържане на бюджетния дефицит по КФП до 1,8% от БВП спрямо от 2% за т.г., запазване на преразпределителната функция на бюджета под 40% от БВП (39,7% общи разходи, трансфери и вноски за ЕС); засилване на програмното бюджетиране с ясни очаквани резултати от упражняваните политики и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити (ПРБК), по-висока прозрачност на разходите; навременно изплащане на задълженията на държавата към бизнеса, намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата; повишаване събираемостта на ДДС, акцизите и осигурителните вноски; въвеждане на Е-правителство, подобряване на публичните услуги, намаляване на бюрокрацията, корупцията и ускоряване на административната реформа, вкл. преструктуриране на неефективни бюджетни звена, елиминиране на дублиращи се функции, децентрализация и аутсорсинг и редуциране на бюджетите на ПРБК; ограничаване на административния произвол върху бизнеса, привеждане на таксите съобразно функциите и разходите за администриране.

Също така реализация на основната бюджетна цел и приоритети за подкрепа на растежа, стабилна макроикономическа среда и данъчна политика, развитие на образованието и здравеопазването, насърчаване на социалното включване и намаляване на бедността, реализиране на публична инвестиционна програма и оптимизация на администрацията, за част от които не е осигурено необходимото финансиране и подкрепа от бюджета.

#БСК #бюджет #Българската стопанска камара #Божидар Данев #Националния съвет за тристранно сътрудничество