Обратно към пълната версия на статията »

КЗК отмени избора на изпълнител за поддържане на паркове в София

КЗК отмени избора на изпълнител за поддържане на паркове в София
Комисията връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението. Снимка: manager.bg
A A+ A++ A

Комисията за защита на конкуренцията е отменила като незаконосъобразна заповед на зам.-кмета на Столична община за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Поддържане на паркове, градини, зелени площи към градски магистрали, алейни насаждения и дървесна растителност за 2013 – 2016 по обособени позиции", в частта й по обособена позиция номер 40, след жалба на консорциум „Евъргрийн София 2013“ ДЗЗД, съобщават от КЗК, предава БГНЕС.

Производството е установило, че участникът “Комунална техника” ЕООД, класиран на първо място по обособена позиция номер 40, не е предвидил необходимите ресурси (изискуемото количество вода) за изпълнението на манипулацията "Поливане с водоноска – трева, цветни фигури".

КЗК счита, че тъй като в предложението на дружеството не е предвидено изпълнението да става с необходимото съгласно ТНС 9-195 количество вода, то въпросното обстоятелство се явява самостоятелно правно основание за неговото отстраняване от процедурата по съответната обособена позиция.

Комисията връща процедурата от етап разглеждане на ценовите предложения на участниците при спазване на мотивите в решението.

#КЗК #поддържане #паркове