Обратно към пълната версия на статията »

КФН: Нито едно наше решение не е оспорено от компании, свързани с Иво Прокопиев, всички са потвърдени от съда

КФН: Нито едно наше решение не е оспорено от компании, свързани с Иво Прокопиев,  всички са потвърдени от съда
A A+ A++ A

Комисията за финансов надзор (КФН), въпреки принципната си позиция да не коментира медийни публикации, от уважение към българските граждани и поднадзорните си лица, и в интерес на стабилността на финансовата система, е задължена да разпространи настоящото отворено писмо, в което да изясни аспекти от зачестилите публични спекулации, свързани с дейността й.

През последните седмици в публичното пространство зачестиха изявленията на журналисти и поднадзорни лица по теми, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, които директно или индиректно визират регулатора, включително като "изискват" от него специфична информация, атакуват го с неверни хипотези и правят манипулативни внушения. Комисията за финансов надзор е длъжна по този повод да заяви категорично, че работи единствено при спазване на закона, взема решенията си на базата на задълбочени правно-икономически анализи и не би коментирала нито хипотетични сделки, обект на регулация, нито конкретни поднадзорни компании и техните пазарни взаимоотношения.

По повод нападките към КФН в откритото писмо на "Алфа Финанс холдинг" АД, от 06.08.2013г., искаме да уточним, че единственото, което регулаторът е направил, е да изпълни ангажиментите си по Закона за достъп до обществена информация като предостави в отговор на конкретно запитване на агенция БГНЕС, определени свои решения, без да им прави коментар и да ги поставя в определен контекст – това е правомощие на журналистите в съответната медия, които носят отговорност за анализа на тези решения. Още повече, че въпросните решения на КФН вече са били публични и могат да бъдат намерени на уеб страницата на Върховния административен съд.

Впечатление също така прави и фактът, че един от създателите на етичните органи на Съюза на издателите и на Съюза на електронните медии, г-н Иво Прокопиев, като издател, системно сам не спазва заложените високи стандарти за етика и обективност при отразяването на теми, свързани с КФН. Ярък пример за това наблюдение е фактът, че той си е позволявал многократно да отправя лични нападки и недоказани обвинения към председателя на институцията, без да е потърсил неговата гледна точка. Те се явяват неразривна част от целенасочена кампания на конкретната бизнес и медийна група, която се чувства засегната от принципните и последователни действия на КФН по прилагането на законите на страната и цели да уязви регулатора при изпълнение на задълженията му. Тези материали няма да разколебаят регулатора да продължи да прилага закона, без да изпитва и най-малко притеснение от евентуални прокурорски или други проверки за дейността си. Всички персонални клевети в медийните публикации ще бъдат обект на граждански и наказателни дела срещу групата "Икономедия" и издателите й, конкретно г-н Прокопиев. Председателят на КФН ще заведе множество дела за уронване на доброто име и репутация на институцията, както и за системните клевети по негов адрес, включително тези от последните дни, тъй като това е квалифицирано престъпление по НК.

КФН държи също да подчертае, че в исторически план, през последните три години, няма решение на регулатора, което да е било оспорено от компании, свързани с Иво Прокопиев и да не е било потвърдено от съда. Това е показател за висок професионализъм и спазване на правилата от наша страна и категорично доказва, че те са юридически обосновани и са взети при спазване на закона. Този факт прави обвиненията към регулатора за незаконност на действията му, отправени от посочените поднадзорни лица, напълно безпочвени, неверни и тенденциозни.

#Комисията за финансов надзор #КФН #Иво Прокопиев