Физическо и нервно-психическо развитие на детето

14 декември 2011, сряда / 10:00; DoctorOnline.bg;
Физическо и нервно-психическо развитие на детето

Физическото развитие включва не само количествените, но и качествените изменения (съзряването) на детския организъм и постепенната му адаптация към живота извън майчиния организъм. То е отражение на влиянието на множество фактори (биологични, социално-икономически и др). Растежът е аболен процес и е резултат от хипертрофия и хиперплазия. Различните видове клетки и тъкани растат неравномерно и съзряват по различно време.

Показатели за оценка на физическото развитие:

 1. Показатели на растежа
  • ръст и растежна скорост
  • телесна маса
  • обиколка на главата и гърдите
  • пропорции на тялото
 2. Показатели на съзряването
  • костна възраст
  • дентиция
  • пубертет (полово съзряване)

Ръст и растежна скорост

Ръстът е най-важният показател за оценка на растежа, защото се определя преди всичко от влиянието на ендогенните фактори. Най-точна преценка за ръста се прави по номограми.

Фази на растежа:

Ориентировъчно определяне на ръста: Кърмаче – Ръст при раждането + (брой месеци х 2); След 1 г. = ръст на 1 г. + (годините х 6)

Телесна маса

Кривата на теглото е по-непостоянна величина от тази на ръста, защото се влияе предимно от екзогенни фактори. Определя се по номограми.

Ориентировъчно определяне на теглото след 1 г.:  Тегло = тегло на 1 г. + (годините х 2)

Хармоничност на растежа

Pастежът е хармоничен, когато паказателите за растеж и развитие съответстват на нормите за възрастта.

Акселерация

Явление на увеличаване на средните стойности на ръста и и теглото при раждане, на ускорени темпове на растеж и развитие с по-висок окончателен ръст и по-ранно полово съзряване, ускорено нервно-психическо развитие./etilena.info

Причини - хипотези

Нервно-психическо развитие (НПР)

Фактори, които влияят върху НПР

 1. анатомична и функционална цялост на НС
 2. правилно развитие след раждането
 3. социална среда

Показатели за оценка на НПР (нормално, изоставащо, изпреварващо)

 1. двигателна активност
 2. говорна функция
 3. сетивни функции
 4. емоции и социално поведение
 5. игрова активност

Оценка на НПР през различните периоди от ранното детство:

Новородено

1 м
2 м
3 м
4 м
5 м
6 м
7 м
8 м
9 - 10 м
11 - 12 м
2 г
3 г