Обратно към пълната версия на статията »

На първо четене: Изнасянето на повече от 10 000 евро трябва да се декларира пред митничарите

На първо четене: Изнасянето на повече от 10 000 евро трябва да се декларира пред митничарите

pixabay

A A+ A++ A

Със 117 гласа "за" парламентът прие на първо четене промени във Валутния закон. Според тях пренасянето на средства в размер 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митничарите.

При пренасяне на средства в размер 30 000 лева или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна митническите органи ще проверяват за наличие или липса на публични задължения.

Ако се открият задължения над 5 000 лева, митничарите няма да допускат пренасянето на парите, а ще задържат средствата с разписка и ще уведомяват НАП. При наложен запор връщане се изисква единствено при наличие на остатък от средствата.

При пренасянето на непридружени парични средства в размер 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута чрез пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнер митническите органи могат да изискват от изпращача или получателя декларация за оповестяване в срок до 30 дни.

Паричните средства се задържат от митническите органи до представяне на декларация, но за срок от не повече от 30 дни от задържането.

#пари