Обратно към пълната версия на статията »

Ето какви видове трудови договори имa у нас

Ето какви видове трудови договори имa у нас
A A+ A++ A

Трудовият договор е от съществено значение, както за работника, така и за работодателя. В България съществуват различни видове трудови договори, като всеки от тях има свои особености и изисквания.

Какви са видовете трудови договори в България?

- Срочен трудов договор

- Безсрочен трудов договор

- Договор за допълнителен труд

- Договор за работа до 5 дни в месеца

- Договор за ученичество

- Изпитателен срок

Какви са ползите и недостатъците на тези видове договори?

Срочен трудов договор

Наречен още договор за временна работа, той се сключва за определен срок от време, а основанията за сключването му са описани в чл. 68 от Кодекса на труда.

Ето опростено описание на основните случаи, в които срочният договор може да се предпочита от работодателите:

- За определен срок (до 3 години). Това е предпочитана опция при сезонни, краткотрайни и временни работи.

- За завършване на определена работа. В този договор е обяснено завършването на търсения труд, а договорът се прекратява, когато работата бъде завършена.

- При нужда от заместване на служител. За заместване на служител, който отсъства от работа, например служителка в отпуск по майчинство или служители в продължителен болничен.

- За участие в конкурс. Такъв тип договор може да бъде сключен, когато длъжността се заема с конкурс и продължава до неговото приключване.

Условията на договора за временна заетост (по чл. 68, ал. 1 от Кодекса на Труда) за работни часове и време, отпуск, болнични и осигуровки следват същата законова рамка, като тази на безсрочните трудови договори. Ако си работил на срочен договор, обаче, може би си забелязал, че дните за отпуск и болничен може да бъдат по-малко от тези определени в подобен безсрочен договор. Това е заради разликата в продължителността на договора. Те могат да се изчисляват по различен начин, в зависимост от условията на договора, пише Courier HR, цитиран от bTV.

Как се прекратява срочен трудов договор?

Това се случва при изтичането на неговия срок. Това означава, че страните не дължат предизвестие. Издава се единствено писмена заповед за официалното прекратяване на трудовия договор. Разбира се, срочният трудов договор може да бъде превърнат и в безсрочен, ако работодателят и наетият желаят да продължат да работят заедно и след изтичането на договора им.

Безсрочен трудов договор

Наричан още договор за постоянна работа, това е най-предпочитаният трудов договор както сред работодателите, така и сред служителите и работниците.

Както вече може би се досещаш от името му, той се сключва за неопределен срок от време. Тоест може да бъде сключен за всяка позиция, която не е временна или с определен срок на изпълнение. Това, което прави безсрочният договор толкова популярен, е че той дава стабилност и сигурност на работното място.

Този тип договор осигурява:

- Безопасни и здравословни условия на работа

- Пълно социално и здравно осигуряване

- Право на годишен отпуск от поне 20 работни дни

- Болничен отпуск

- Отпуск по майчинство

- Стабилност на доходите на наетия

- Стабилност за работодателя чрез задържане на служителите

Договорът за постоянна работа не може да се превръща в договор за определен срок, освен ако наетият не представи желанието си в писмена форма това да се случи. Безсрочният трудов договор може да бъде прекратен и от теб, и от работодателя при спазване на законовите изисквания, като например с предупредителен период (предизвестие), със съгласието на работника (подаване на предизвестие или оставка, прекратяване на договора по взаимно съгласие), с компенсация (при прекратяване без валидна причина или съкращаване).

Трудов договор за допълнителен труд

По името му вероятно вече имаш идея какво представлява този договор. Законодателството на България дава възможност за работа на повече от един трудов договор едновременно. Нека да разгледаме първо с кого би могъл на сключиш такъв договор, тъй като това определя неговите основни разновидности.

Договорът за допълнителен труд може да се сключи:

- Със същата фирма. Когато служителят вече е нает в конкретна фирма и сключва с работодателя договор за извършване на работа, която не е в неговите трудови задължения.

- С друга фирма. Когато служителят вече е нает, но иска да сключи договор за допълнителна работа с друг работодател при спазване на правилата за работното време. Договорът се сключва със съгласието на основния работодател.

Важно е да знаеш, че по закон твоят общ брой работни часовете не може да надвишава 48 часа седмично (40 за ненавършилите 18 години), или 12 часа дневно.

Трудов договор за работа до 5 дни в месеца

Това е друга интересна опция, за която си струва да научиш. Трудов договор може да се сключва и за работа през определени дни от месеца. Трудовият договор за работа до 5 дни в месеца се предпочита от хора, които искат да работят допълнително през уикенди, но той може да бъде сключен и в други случаи.

Както е посочено в Кодекса на труда, работещият може да сключи срочен трудов договор по ал. 1 с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Изработеното време по този договор се признава за трудов стаж.

Всичко това се обсъжда подробно с работодателя, за да се договорят детайлите по договора, така че да отговарят на нуждите и на двете страни (работни дни, часове, заплащане, осигуровки, както е описано по-горе, и всички други детайли, които ти или работодателят бихте сметнали за необходимо).

Трудовият договор за ученичество

Между работодателя и наетия може да се сключи трудов договор за обучение по време на работа. Това също е вид срочен договор, но тази разновидност на срочния договор позволява на ученикът да придобие опит и практика на работното място. Ето няколко особености на този договор, който може да ти бъдат от полза:

Условия

В договора се описват детайлите по обучението (осъществяване, форма, място на обучаване, период, обезщетение при неизпълнение на договора от страните и други).

Колко време трае обучението?

Обучението не може да продължава повече от 6 часа на ден, освен когато става дума за обучение чрез работа (или така наречената дуална система). Общата продължителност на обучението зависи от редица фактори (тип работа и др.) и се определя в условията на договора.

Ще получавам ли заплата докато се обучавам?

Докато трае обучението се изплаща трудово възнаграждение.

Задължавам ли се да работя във фирмата?

Страните се задължават да работят заедно след приключване на обучението за избран срок от време, който се записва в договора (до 3 години).

Колко пъти може да се сключи трудов договор за ученичество?

Този вид договор може да се сключи само веднъж с един служител за конкретна позиция, освен в случаите на обучение чрез работа.

Изпитателен срок

Повечето трудови договори имат клауза за изпитателен срок. Това дава възможност, както на теб, така и на работодателя да установите дали работата заедно отговаря на вашите нужди и очаквания. През този период прекратяването на договора може да се осъществи при по-различни от обикновените условия, които да улеснят процеса.

Изпитателният срок може да бъде сключен в полза и на двете страни или в полза на една от тях. Това определя за кого е по-лесно да прекрати договора преди изтичането на срока. Възможно е това да се случи и без предизвестие от страната/ите, в чиято/ито полза е клаузата. Особеност на времето за изпитване е, че страните не дължат обяснение защо прекратяват договора.

Срокът за изпитване може да бъде с дължина до 6 месеца. Ако обаче той е част от срочен договор за по-малко от една година, то изпитателният срок е до един месец. Както срочните, така и безсрочните трудови договори могат да имат изпитателен срок. В този период не влиза времето, през което си бил в отпуск или си отсъствал от работа по други уважителни причини. Без значение дали става дума за безсрочен или срочен трудов договр винаги четете преди да подпишете.

#трудова книжка