Обратно към пълната версия на статията »

В 78% от всички домакинства в България няма нито едно дете

В 78% от всички домакинства в България няма нито едно дете

pexels

A A+ A++ A

Броят на едночленните домакинства в България по време на последното преброяване на населението през 2021 г. е достигнал 1 026 198. Това съобщи НСИ.

На практика 35,8% от всички домакинства у нас са едночленни, т.е. всяко трето.

В 78% от всички домакинства у нас не живее нито едно дете под 16-годишна възраст и това е най-високият процент за последните десетина преброявания, показват данните.

Между последните две преброявания броят на домакинствата в страната намалява със 139 811 (4,7%), а лицата в тях намаляват с 851 384 души или с 11.7%. По-слабото намаление на броя на домакинствата в сравнение с намалението на населението показва, че продължава процесът на увеличаване на едночленните и двучленните домакинства, за сметка на многочленните.

През 2021 г. близо две трети (65,2%) от домакинствата в България са едночленни и двучленни.

Броят на едночленните домакинства от 925 385 през 2011 г. нараства на 1 026 198 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 5,0 процентни пункта (от 30,8% на 35,8%). За същия период двучленните домакинства намаляват с 11 121 броя и към 7.09.2021 г. са 842 614. Относителният им дял нараства с 1.0 процентен пункт.

През периода 2011 - 2021 г. тричленните домакинства намаляват с 97 753 и към

07.09.2021 г. броят им възлиза на 508 860. Те съставляват 17,8% от всички домакинства в страната.

Абсолютно и относително намаление се установява и при домакинствата с четири и повече лица. Между последните две преброявания броят им намалява от 619 856 на 488 036 домакинства, а относителният им дял намалява с 3,6 процентни пункта.

#НСИ