Обратно към пълната версия на статията »

Ето как да проверим имаме ли задължения към НАП

Ето как да проверим имаме ли задължения към НАП

НАП

A A+ A++ A

Как да проверите имате ли просрочени задължения към НАП и в какъв размер? Информация за актуалния размер на задължението ви, заедно с начислените лихви /в случай че такива се дължат/, и етапа на производството за събирането му в НАП, може да получите:

Най-честите публични задължения са за данъци, осигуровки и глоби.

Използвайте Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане, за да проверите и ако има, да платите непогасени/неплатени в срока за доброволно плащане публични задължения. Предоставяната информация включва актуалния размер на задължението, начислените лихви и етапа на събирането му в НАП.

Върху неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер, дължите законна лихва. С

Постановление № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на размера на законната лихва по просрочени парични задължения, издадено от Министерски съвет е определен размера на законната лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, в сила от 1 януари, съответно 1 юли на текущата година, плюс 10 процентни пункта. Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат. Можете да изчислите дължимите лихви с лихвения калкулатор за просрочени задължения на НАП.

На Портал за електронни услуги най-бързо можете да направите справка за непогасени в срока за доброволно изпълнение публични задължения, включително и получените от други административни органи и администрации – за събиране от публичен изпълнител при НАП. На електронния портал е достъпна и услуга за плащания на задължения към бюджета по електронен път – с банкова карта, чрез виртуален ПОС на НАП (с изключение на задължения, установени по Закона за хазарта, за които не е образувано изпълнително производство) или чрез ePay.

Чрез телефона за информация на НАП – 0700 18 700, след идентификация с ПИК

В компетентния офис на НАП /по постоянен адрес на физическото лице или по регистрация на юридическото лице/. В случай че все още не сте се снабдили с ПИК на НАП, това може да се направи в най-близкия офис на НАП. ПИК се издава безплатно, припомня Pariteni.bg.

#НАП