Обратно към пълната версия на статията »

Съдът на ЕС: ТЕЦ "Марица Изток 2" неправомерно е получила право да изпуска повече вредни газове

Съдът на ЕС: ТЕЦ "Марица Изток 2" неправомерно е получила право да изпуска повече вредни газове
ТЕЦ Марица Изток 2
A A+ A++ A

В нарушение на европейското законодателство българската държава е позволила на своята ТЕЦ "Марица Изток 2" да не спазва наложените от Европейската комисия пределно допустими норми за замърсяване на въздуха с вредни газове безсрочно. Върховният административен съд (ВАС) на страната трябва да вземе това предвид при разглеждането на делото на екоорганизации срещу даденото от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) изключение (дерогация) от европейските правила. Това реши в четвъртък Съдът на Европейския съюз в отговор на отправено преюдициално запитване от ВАС по делото на българските екоорганизации "Грийнпийс" – България и "За Земята", както и гръцката Тhe Green Тank.

Те оспориха пред Старозагорския съд издаденото от ИАОС в края на 2018 г. ново комплексно разрешително за работа на държавната въглищна електроцентрала, което ѝ позволява да не спазва намалените пределно допустими норми за изхвърляне на серен диоксид и живак.

Според актуализираното разрешително от 2021 г. ТЕЦ "Марица изток 2" може да изхвърля живак 30 μg/Nm3 при норма 7μg/Nm3 и серен диоксид 570 mg/Nm3 при норма от 130 mg/Nm3 (повече от четири пъти над нормите).

Тайни разчети за разходите за спазване на еконормите спрямо ползите от това

Сред аргументите на оспорващите дерогацията за ТЕЦ "Марица Изток 2" екоорганизации е, че при издаването на разрешителното не са взети предвид Програмата за качеството на въздуха на община Гълъбово и новите разрешителни на останалите въглищни централи в региона. Отбелязват също така, че европейското законодателство позволява временно отклонение от нормите, само ако разходите за постигането им са несъразмерно високи спрямо ползите за околната среда и човешкото здраве. "В случая с ТЕЦ "Марица изток 2" (МИ2) разрешението е безсрочно, липсва всякаква публичност относно оценката на ползите спрямо разходите, а засекретената оценка не е достатъчна аргументация за предоставянето на изключение от еконормите", посочват неправителствените организации.

Старозагорският съд обаче не приема доводите им и така случаят стига до Върховния административен съд, който поиска от Съда на Европейския съюз произнасяне именно дали трябва да се включат те при определянето на разрешителното за работа на държавната ТЕЦ. Сега ВАС ще трябва да поиска от по-долната съдебна инстанция да преразгледа своето по-ранно решение, което неглижира замърсяването от държавната централа. При такова развитие ще трябва и ИАОС да преразгледа комплексното разрешително на ТЕЦ МИ2.

Да се преразгледат решенията

"Очакваме българският съд да преразгледа решението си, което позволи на ТЕЦ "Марица изток 2" да замърсява безконтролно в продължение на години. Настояваме изискванията към производителите на енергия да отговарят на екологичното законодателство, за да бъде енергетиката ни в крак с времето – както по отношение на най-добрите налични технологии, така и по отношение на най-високото възможно ниво на опазване на човешкото здраве", коментира решението на Съда на ЕС Меглена Антонова, директор на "Грийнпийс" – България.

"След дълги години работа на загуба и държавни помощи, повишаването на цените на електроенергията след началото на войната в Украйна стана причина през 2022 г. ТЕЦ "Марица изток 2" да регистрира безпрецедентни печалби – 762 млн. лева за първите девет месеца на годината. Краткосрочният успех беше използван политически като аргумент за задължаване на служебното правителство да инициира предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост в частта за намаляването на въглеродните емисии от въглищните електроцентрали. Това позволява тецовете да работят до 2038 г., което автоматично означава блокиране на прехода към възобновяема енергия", се посочва още в позиция на "Грийнпийс" България..

Организацията отбелязва, че от началото на 2023 г. обаче се успокояват цените на електроенергията и държавната електроцентрала, която допреди кризата с енергийните доставки бе на колосална загуба и в технически фалит, отново работи почти без печалба, изпитва затруднения да намери купувачи на скъпата си енергия и намалява капацитета на производството си.

"Широкото навлизане на чисти възобновяеми източници в енергийния микс и високата цена на въглищната енергия поставя под въпрос рентабилността на замърсяващи мощности като тецовете. Това започва да става видимо дори за онези, които досега бяха скептични към енергийния преход. Ето защо сега е критично важно такива знакови решения на европейски институции да бъдат взети под сериозно внимание от политиците. Трябва да се начертае ясна посока и план за развитие на въглищните региони в следващите няколко десетилетия, за да бъдат запазени работните места на хората. В противен случай рискуваме да поставим хиляди работници пред свършен факт, когато централите все пак бъдат затворени“, добавя Меглена Антонова.

Замърсяване за 11.8 млрд. лв.

"В дискусията за енергийни преход на страната удобно се пропуска продължаващото замърсяване. Скорошно изследване, изготвено за "Грийнпийс" – България, изчисли, че икономическите разходи, свързани с въздействията върху здравето от производството на електроенергия от въглища в България, възлизат на 11.8 млрд. евро за периода 2016 - 2020 г.", допълва екоорганизацията.

След повишаването на работещите мощности от 20% на 100% през последната година може да очакваме здравният ефект също да се е повишил, предполагат защитниците на околната среда. Според тях проблемът е огромен, защото ТЕЦ МИ2 се намира в регион, който е вече тежко замърсен и Гълъбово е единственото място в Европейския съюз, където се наблюдава системно превишаване на нормите за опазване на човешкото здраве за серен диоксид, което беше потвърдено и от Съда на Европейския съюз през 2022 г.

Според екоорганизациите преразглеждането на правото на ТЕЦ МИ2 да замърсява безлимитно е важно, защото България продължава да разчита на въглища за производството на между 40% и 60% от енергията си.

Това производство е най-интензивното по отношение на парниковите газове, които усилват климатичната криза. То е свързано и с генерирането на замърсители на въздуха като живак, серен диоксид, фини прахови частици. Тези замърсители причиняват щети на човешкото здраве и околната среда, които не се вземат предвид в оценките за икономическото представяне на централите и практически се поемат от цялото общество, аргументират действията си от "Грийнпийс" - България.


#ТЕЦ Марица Изток 2 #ЕС #замърсяване на въздуха