Обратно към пълната версия на статията »

НОИ: Средната заплата догодина ще е 600 лв

НОИ: Средната заплата догодина ще е 600 лв
Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2013 г. се предвижда да достигне 295.32 лв. Снимка: БГНЕС
A A+ A++ A

На свое заседание Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., съобщиха от института.

В него по приходната и разходната част са заложени следните социалноосигурителни параметри: 2 777 379 средногодишен брой на осигурени лица, 637.80 лв. среден осигурителен доход, 110 500 брой безработни лица с право на обезщетение, 2 212 860 средногодишен брой пенсионери.

В областта на приходите в проекта се запазват размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО, Учителския пенсионен фонд и участието на държавата в осигуряването на фонд „Пенсии“.

Единствено увеличение на осигурителните вноски с 20 процентни пункта се предвижда за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират при условията на чл. 69 от КСО.

Средно с 3.3% спрямо 2012 г. се повишават минималните осигурителните прагове. Максималният месечен размер на осигурителния доход става 2200 лв. Със заложените параметри за 2013 г. се предвиждат по приходите и получените трансфери да постъпят 9.054 млрд. лв., от които 4.258 млрд. лв., от осигурителни вноски, 24.8 млн. лв. от неданъчни приходи и 4.771 млрд. лв. трансфери от републиканския бюджет.

По отношение на разходите в проектобюджета на ДОО за 2013 г. е заложено от 1.04.2013 г. увеличение на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 145 лв. на 150 лв.

От 1 април 2013 г. се увеличава и размерът на социалната пенсия за старост от 100.86 лв. на 110 лв. , както и максималният размер на пенсията от 700 лв. на 770 лв.

За осъвременяването на размера на пенсиите за трудова дейност е приложен диференциран подход, като индексирането е между 9.8% и 2.2% в зависимост от годината на отпускане на пенсията.

Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2013 г. се предвижда да достигне 295.32 лв. (8.6% ръст).

Планираният нетен коефициент на заместване е 59.1 на сто. Общият размер на планираните разходи и предоставените трансфери от бюджета на ДОО за 2013 г. е 9.051 млрд. лв.

От тях за пенсии ще бъдат изразходвани 7.899 млрд. лв. (87.3 на сто от общите разходи), за социални помощи и обезщетения – 1.067 млрд. лв. (11.8% от общите разходи), за издръжка на службите по социалното осигуряване – 76.7 млн. лв. (0.85% от общите разходи), и други разходи – 0.6 млн. лв. (разходите за отбранително-мобилизационна подготовка и разходи за лихви).

В хода на заседанието бяха обсъдени предложение на Министерството на отбраната за въвеждане на пенсионна възраст за военнослужещите, както и други предложения на членове на НС, които ще бъдат отразени в протокола от заседанието.

#Националния осигурителен институт #НОИ #пенсия #ДОО #КСО #Министерство на отбраната