Зоват депутатите да се тествот за К-19 в мобилни лаборатории пред парламента

23 януари 2022, неделя / 12:59;
Зоват депутатите да се тествот за К-19 в мобилни лаборатории пред парламента

Депутатите, които нямат ковид-сертификат, ще бъдат призовани да се тестват в две мобилни лаборатории, които ще бъдат разположени край сградите на НС, за да бъдат допуснати до пленарните заседания или заседанията на комисиите. От утре влиза в сила решението на НС само хора със сертификати да имат достъп до сградите на законодателната власт. Реално, първият сблъсък с новите правила ще бъде във вторник от 13 ч., когато ще заседава парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Депутатите няма да показват сертификатите си всеки път - всички депутати със сертификат ги представиха за да влязат в списък, който ще стои при охраната на сградата от НСО. 

Депутатите, които нямат сертификат, ще плащат сами за своите тестове и за тестовете на своите сътрудници в мобилните лаборатории. Тестовете на служителите и журналистите, които отразяват работата на НС, ще бъдат поети от парламентарния бюджет.