Радев: Сблъскваме се с предизвикателствата на застаряването на обществото

1 декември 2021, сряда / 12:00;
Радев: Сблъскваме се с предизвикателствата на застаряването на обществото

"Демографските промени, глобализацията, цифровизацията и бързото технологично развитие са ядрото на нова реалност", посочи президентът Румен Радев при откриването на международна конференция по демографската устойчивост.

И допълни:

„Днес сме свидетели на безпрецедентна глобална демографска динамика и много страни в Европа и Централна Азия, включително България, се сблъскват с предизвикателствата на застаряването на обществото. Този факт оказва силно влияние върху основни системи на обществото - икономиката, образованието, здравеопазването и социалната защита. Независимо от тези неблагоприятна тенденция ние сме задължени да превърнем предизвикателствата в нови възможности. Необходима е ясна визия, която да гарантира справедливи и устойчиви решения“.   

Конференцията дава възможност за обмен на опит, за да се намалят негативните последици от демографските промени.

В нея участва и заместник-генералният секретар на Организацията на обединените нации и изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението Наталия Канем.

За първи път представители на страни от Европа и Централна Азия се събират на министерско ниво под егидата на ООН, за да обсъдят в по-широк план последиците от негативните демографски тенденции и възможностите за справянето с тях.