Освобождаването от такси води до по-голяма посещаемост на детските градини

29 септември 2021, сряда / 10:15;
Освобождаването от такси води до по-голяма посещаемост на детските градини

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ е направила мониторинг на въведените с промените в Закона за предучилищното и училищно образование политики. С тях общините са получили допълнителен ресурс за покриване на таксата за изхранване на децата в предучилищна възраст, както и възможност да решат за кои групи деца таксата да отпадне.

„И се оказва, че таксата наистина е бариера за пълноценното включване, редовното посещение на много деца“, коментира пред БНР Евгения Волен, директор на програма „Учене и грижа в ранна детска възраст“ във фондацията.

Проследяването на общинските подходи включва теренно изследване в 10 общини, както и анкетиране на повече от половината общини, уточни Волен.

По думите й „като че ли има наистина нова вълна на отпадане на таксите и тя е благодарение именно на законовата възможност.“

„Премахването на таксата преодолява ниската посещаемост и незаписването“, допълни тя.

Като предизвикателство на редица места Евгения Волен открои разстоянията и невъзможността на хората, които не разполагат със собствен транспорт, да водят децата си, особено през зимата. Според нея най-големият дългосрочен ефект ще бъде постигнат, ако бъдат максимално обхванати 3-4-годишните деца и не се акцентира само върху 5-6-годишните.

България е една от държавите в Европа с един от най-високите дялове, ако не и най-високият, на деца, живеещи в дълбока бедност и в риск от бедност, припомни Евгения Волен.