5 млрд. евро за страните-членки, за ад се справят с последствията на Брекзите

28 септември 2021, вторник / 17:00;
5 млрд. евро за страните-членки, за ад се справят с последствията на Брекзите

Съветът на Европейския съюз одобри окончателно фонд в размер от 5 млрд. евро, предназначен да помощ към страните-членки за справянето с последиците от "Брекзит".

Той ще бъде в помощ на най-силно засегнатите региони, сектори и общности да покриват допълнителните разходи, да компенсират загубите или да преодоляват други неблагоприятни икономически и социални последици, произтичащи пряко от излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Резервът ще финансира мерки, въведени от 1 януари 2020 г. до края на 2023 г. за покриване на разходите, направени преди изтичането на преходния период.