Тристранката се събира извънредно - ще обсъждат бюджета

23 юли 2021, петък / 18:00;
Тристранката се събира извънредно - ще обсъждат бюджета

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание в понеделник, 26 юли 2021 г., от 10.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
  2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
  3. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.