Медиите да оповестяват резултатите от вота преди края на изборния ден, искат хората

21 юли 2021, сряда / 19:45;
Медиите да оповестяват резултатите от вота преди края на изборния ден, искат хората

Хората искат медиите да оповестяват резултати от изборите в деня на вота преди окончателното обявяване на края на изборния ден. Голяма част се интересуват от такава информация и я търсят в медиите.

Това са част от данните на проучване "Медийни предпочитания на българската аудитория в предизборните кампании за парламентарните избори", поръчано от Съвета за електронни медии (СЕМ) на социологическата агенция "Екзакта".

Агенцията е интервюирала 2010 пълнолетни граждани на два пъти - в последните седмици на двете предизборни кампании - през март (23-30) и юли (30.06 - 6) тази година.

Хората, които подкрепят публикуването на междинните данни от изборите, са от всички възрасти и демографски слоеве. Тези, които са против - близо 25%, са предимно с основно образование или на възраст над 65 години. Над 50% от анкетираните - на възраст между 30 години и 50 години - следят междинните резултати от екзитполовете през целия изборен ден и знаят къде да ги намерят.

Обявяването на междинни резултати в деня на изборите е забранено заради опасения, че може да се отразят на изборния резултат.

Разлика в данните от двете проучвания през март и юли почти няма, като трайно телевизиите са водещ по значимост източник на информация за хода на предизборната кампания. Хората на възраст между 18 и 30 години търсят информация в медии, базирани в интернет.

По време на кампанията през юли намалява делът на хората, които предпочитат да се информират от социалните мрежи (Фейсбук, Туитър, Инстаграм и пр.) - от 22% през март на 19% през юли.

През юли с 3% (от 46% на 49%) нараства делът на анкетираните, които нямат предпочитания към източниците на информация в интернет или пък не ги различават. През юли има ръст в интереса към основните компоненти на предизборната кампания - дебати и политически събития, както и към разясненията на ЦИК за гласуване и към данните на социологическите агенции. Най-слаб остава интересът към политическата реклама.

Близо 70% посочват през юли, че не слушат радио в изборния ден, а 19% твърдят, че предпочитат да слушат програмата на БНР в деня на вота. По-често от радиото се информират възрастни, нискообразовани и бедни хора. През юли намалява с три пункта делът на вярващите повече на обществената телевизия БНТ, отколкото на частните телевизии.

Сред другите заключения от изследването са, че най-често хората се информират за предизборната кампания от три и повече медии едновременно. "Ползването на различни източници на информация е функция от образованието и опита на хората. Възрастта, образованието и жизненият стандарт на респондентите са определящи за медийните им предпочитания в предизборен период", коментира Лидия Йорданова, директор на социологическата агенция "Екзакта".

Източник: Дневник