Служебният министър на спорта подозира злоупотреби в тотото, назначи одит

29 юни 2021, вторник / 15:10;
Служебният министър на спорта подозира злоупотреби в тотото, назначи одит

Спортното министерство в служебния кабинет разпореди вътрешен одит на Българския спортен тотализатор. Това информира на седмичен брифинг министъра на младежта и спорта Андрей Кузманов.

В хода на проверката е установено, че такава се извършва и от страна на АДФИ и от Сметната палата. Констатирани са нарушения. Размерът за вноските за спорт към министерството съгласно Закона за хазарта и устройствения правилник на предприятието е по-висок от оставащата печалба след приспадане на данъците, в резултат на което е установено, че предприятието работи на постоянна загуба - над 27 млн. лева за 2019 година.

Тези системни загуби водят до намаление на собствения капитал на предприятието. Докладът за 2020 ще излезе през септември и тогава ще се види дали има подобрение на резултатите.