Бойко Таков: Как да оцелеем по време на пандемия, съвети от ИАНМСП за българските компании

15 ноември 2020, неделя / 10:56;
Бойко Таков: Как да оцелеем по време на пандемия, съвети от ИАНМСП за българските компании

Свързахме се с г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, във връзка с усложнената ситуация за компаниите в България и възможностите им да се справят, и оцеляват в нея.

Ето какви съвети даде, специално за Novinite.bg, изпълнителният директор на ИАНМСП:

- Г-н Таков, Вие имате ежедневни срещи с представителите на компании от различни сектори в България и сте запознати с част от техните проблеми. Разкажете ни, какви съвети бихте дали на фирмите в разгара на епидемиологичната обстановка?

Кризата породи много въпроси, постави много компании пред сериозни изпитания и безпрецедентни ситуации. Международните пазари пострадаха от кризата, породена от COVID-19, икономиките се свиват и потребителите променят своите приоритети и възгледи. Най-големият проблем е, може би, непредсказуемостта на ситуацията и кога тя ще промени своя ход в положителна посока. Да, въпрос на време е кризата да премине, но колко ще е времето, колко дълго ще могат да издържат компаниите в тази кризисна среда, колко дълго държавите ще могат да си позволят да наливат пари в икономиките за тяхното спасяване. Общи съвети не е лесно да се дават, поради спецификата на секторите, на компаниите и т.н. Нашите (българските) компании трябва да помислят в следните посоки:

Гъвкавостта и адаптивността са от решаващо значение, особенно в този момент. Правилните настройки сега, ще решат съдбата на много компании в следващите месеци и години. Сега фирмите трябва да са много проактивни и да търсят подход към международните пазари. Да излязат на тях дигитално дори, предвид обстоятелствата, да търсят нови клиенти и да създават нови контакти.

Да контролират правилно разходите си. Когато има нестабилност на международните пазари, свива се покупателната способност и кризата се задълбочава, компаниите започват да преорганизират дневния си ред и да режат от разходите по приоритетност. Всъщност, в повечето случаи, инстинктивно първо се орязват разходите, заложени за развитие на бизнеса, бъдещия бизнес и съответно бъдещите генерирани парични потоци. По-скоро, тези разходи трябва да са едни от последните редуцирани. От изключителна важност е компаниите да следят в актуално време финансовото си състояние, трябва да се следят паричните потоци, да се прогнозират различни сценарии и съответно реакциите при всеки от тях.

Да са близо до клиентите си. В тези времена почти всички изпитват затруднения и всяка компания трябва да обърне специално внимание на съществуващата си клиентска база. Трябва да ги подкрепи при нужда, защото те са базата, от която трябва да се разраства. Практически, ако клиентите са в затруднено положение, те ще бъдат лесно привличани от конкурентните предложения.

Да проверят своите доставчици. Да проверят способността на доставчиците си да правят надеждни доставки по време на кризата, дали може да имат транспортни проблеми и дали ще има промяна в разходите/цените. Ако доставчиците, или съответно техните доставчици, са в по-засегнат район от COVID-19, вероятността от забава или спиране на производство/доставка е по-голям.

Да търсят диверсификация. Компаниите трябва да търсят по-голяма диверсификация, както по отношение на доставчиците си, така и по отношение на клиентите си. По отношение на доставчиците, трябва да се мисли за алтернативни такива, местни или на по-къси дистанции. Ако техните цени са по-високи, то би било добре още от сега, преди да е се е активизирала нуждата, да се преговаря за цени, количества и т.н. По отношение на клиентите, компаниите трябва да търсят нови пазари, всяка компания, която има достъп до повече пазари е по-малко застрашена от негативните явления на кризата и затрудненията, които произтичат от COVID-19.

Да потърсят възможности за нови продукти/услуги. Има много примери за компании, които с настъпването на COVID кризата бързо се преориентираха и започнаха да предлагат нови продукти и услуги или подобрени такива, което им даде възможност да са в добра кондиция и дори да се разрастват. За много компании, тези временни решения, ще останат и занапред в портфолиото на компаниите им. Времената предполагат менджърите и екипите да мислят много креативно и нестандартно.

Бойко Таков, ИАНМСП: 90% от компаниите в България са микро, но генерират малко над 1/3 от приходите в сектора

Да използват по-добре дигиталните платформи и канали. Поради общоизвестните обстоятелства, в последните месеци се наблюдава огромно увеличение на ползването на цифрови комуникационни платформи, напоследък, даже това е единствената възможност за среща с контрагенти, партньори, клиенти и т.н. Освен, че се превърнаха в част от така нареченото "ново нормално", те показаха, че голяма част от физическите срещи могат да се заменят с виртуални такива. Това временно явление със сигурност ще наложи нови стандарти в дългосрочен план. Предвид това, уменията да се използват такива инструменти, както и да се интегрират в един комплект от инструменти за управление на бизнес процесите, комуникацията покрай осъществяването на износ, и т.н., ще е много съществено.

Да използват възможностите на виртуалните събития. Имайки предвид, че покрай пандемията се ограничават пътуванията, не се провеждат изложения, панаири и бизнес срещи, много удачен вариант е да се ползват всички възможности, които дават Уебинарите и другите онлайн събития и виртуални търговски изложения. Напоследък се провеждат доста такива, като включително нашата Агенция (ИАНМСП) организира международни онлайн бизнес форуми. Тези събития са един добър канал за намиране на нови клиенти, партньори и контакти.

Да инвестират в квалификацията на служителите си. Най-ценният ресурс на всяка компания са хората, техните познания и компетенции, те са това, което може да развие един бизнес или съответно да го тласне в обратната посока. Машините, съоръженията, системите, ИКТ продуктите, работят различно в различните ръце. Знанието и уменията правят разликата в продуктивността. Подготвените, можещите и знаещи служители са ключът към развитието на всеки бизнес. Киберсигурността, дигитализацията и всички теми на днешния и утрешен ден са свързани основно със знанието.

В момента правим проучване сред българските компании, като вече имаме над 200 попълнени анкети, касаещи различни теми за обучения. След приключване на проучването ще анализираме резултатите и ще работим в посоката зададена ни от нуждите на компаниите.