Обратно към пълната версия на статията »

Премахване на изоставени коли за 3 месеца вместо 2 години предлага общински съветник

Премахване на изоставени коли за 3 месеца вместо 2 години предлага общински съветник
Спаси София
A A+ A++ A

Столичният общински съветник Борис Бонев внесе предложение за изменения в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, адресиращ сериозния проблем с множеството изоставени автомобили в града. В него той предлага да бъдат значително съкратени дългите и усложнени процедури за премахване на изоставените автомобили от улиците, което не само би подобрило градската среда, ами и ще освободи значителен брой паркоместа. Предложението е внесено в Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи.

Едно от предложенията на общинския съветник е да се намали драстично срокът от изтичане на последния годишен технически преглед, след който съответното МПС се счита за излязло от употреба – от 2 години на 3 месеца. „Изискването за изтичане на две години от валидността на последния технически преглед е прекалено дълъг.

Освен това, то не съответства с разпоредбите на Закона за движението по пътищата, тъй като липсата на годишен технически преглед предпоставя и невъзможност за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Затова едно моторно превозно средство следва да бъде считано за изоставено и излязло от употреба от момента, в който то не е преминало успешно годишен технически преглед.“ – поясни Борис Бонев.

По данни на СДВР, за последните 14 години броят на регистрираните автомобили в София е нараснал с 52%. Въпреки това, този ръст не е съпътстван нито с разширение на градските територии, нито със строителството на паркинги или инфраструктура с капацитет, който да поеме мащабите на това увеличение. Проблемът с паркирането отдавна не е само в центъра на града, той е осезаем и по кварталите. По думите на Бонев, една от причините за това е фактът, че автомобили, които очевидно отдавна са излезли от употреба, заемат значителен брой места.

В предложението си до компетентните министерства, независимият общински съветник предлага и съкращаване на срока за предизвестие за премахване на автомобили, излезли от употреба – от 3 месеца на 1 месец. „Смятам, че намаляването на този срок ще оптимизира допълнително процеса по премахването на тези автомобили от улиците и ще бъде стъпка към решаването на сериозния проблем с паркирането в кварталите.“ – разказа Борис Бонев от Спаси София.

„Въпреки многократно заявените намерения на Столичната община за справяне с проблемите с паркирането в кварталите на София, съвсем очаквано не се предприемат никакви действия или подобрения в тази насока. Затова, ние от Спаси София решихме да запретнем ръкави и от няколко месеца работихме по това предложение. Вярваме, че със съкращаването на тези срокове ще бъде направена една малка, но много важна стъпка в правилната насока.

Изпратих и официално писмо до кмета на Столичната община, г-жа Йорданка Фандъкова, с което искам да подкрепи направените предложения. Като заместник-председател на управляващата отговорните министерства партия тя би могла активно да участва в този процес и да застане зад тези предложения, които ще доведат до осезаеми подобрения на градската среда. Надявам се, че г-жа Фандъкова няма отново да запази мълчание и да абдикира от решаването на тежките проблеми на София, както се случва през последната година.“ – допълни Борис Бонев.

Спаси София настоява за спешното решаване на този отдавна наболял проблем като предлага конкретни мерки и стъпки. Оттук нататък решението и действията са отговорност на компетентните институции.

#Борис Бонев #предложения #премахване #съкращаване на срокове #София