Обратно към пълната версия на статията »

НОИ преведе 18.2 млн. на 285 фирми, за да запазят над 17 000 работни места

НОИ преведе 18.2 млн. на 285 фирми, за да запазят над 17 000 работни места
НОИ
A A+ A++ A

Националният осигурителен институт (НОИ) преведе първите суми по реда на постановление на Министерския съвет № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Първите средства получават 285 работодатели за 17 047 лица, като общият размер на сумата е 18 207 775.45 лв., от които компенсации 15 140 105.99 лв. и осигурителни вноски 3 067 669.46 лв. Средствата се изплащат за работници и служители при работодатели, определени от Агенция по заетостта като отговарящи на условията на Постановление на Министерския съвет № 151 от 3 юли 2020 г.

По силата на това постановление НОИ създава и поддържа база данни за работодателите, на които са изплатени средства. Базата данни съдържа информация за работодателя, за общата сума на изплатените средства за съответния месец и за общия брой на работниците и служителите, за които са изплатени. Базата данни е публична, с изключение на данните, представляващи „лични данни“ по смисъла на Закона за защита на личните данни. Информацията е достъпна на официалната интернет страница на НОИ (www.noi.bg), в рубриката НОИ/Достъп до информация/Изплатени средства по ПМС № 151 от 2020 г./Списък на работодателите, на които са изплатени средства по ПМС № 151 от 2020 г. 

#НОИ #фирми #работни места #запазване