Учители категорични: Обучението в реална учебна среда е най-доброто за учениците

20 юли 2020, понеделник / 17:05;
Учители категорични: Обучението в реална учебна среда е най-доброто за учениците

Учебните занимания през 2020/21 година ще започнат в реална учебна среда, но с предварително начертан план за готовност за реакция при възникване на Covid-19. Ще бъде предложена широка рамка за действие, а всяко училище трябва да има работен план за реакция при евентуално установяване на заразен учител или ученик с коронавирус.

Как бе посрещнато в училищните среди това решение на Отрасловия съвет на Министерството на образованието и науката?

Галина Тимова, зам.-директор на 75-о основно училище „Тодор Каблешков“ в София, посочи пред Радио София, че учителският екип приветства това решение:

"Видяхме през последните месеци, че учебният процес протича най-успешно и най-ефективно в класната стая и присъствено. Работя в училище, което е изцяло с дечица от уязвими групи, и срещнахме изключително много трудности по отношение на интернет връзката с техните семейства. Присъственото обучение от 15 септември ще бъде най-доброто за нас и за нашите ученици. "

Тимова обясни, че се обсъждат различни варианти, осигуряващи нормален процес както за децата, които са в училище, така и за тези, които остават по принуда вкъщи. Един от вариантите е да се сложат камери и микрофони в класните стаи, така че отсъстващите деца да наблюдават преподаването от домовете си.

Мирела Петкова, която преподава в 19-о средно училище "Елин Пелин", коментира, че едно от най-приятните вълнения на учителите е поемането на нов випуск и спечелването на тяхното доверие и уважение. Тя също приветства решението за започване на новата учебна година присъствено, като отбеляза, че здравето и сигурността на учениците е на първо място:

"В 19-о училище ще има експериментални паралелки в 5-и и 9-и клас по проекта "1:1", като учениците в тях ще използват електронни устройства и учебният материал ще бъде достъпен във виртуална класна стая. По време на часовете ще бъдат провеждани практически упражнения "учене през правене". При прилагането на дистанционно обучение е много важна ролята на учителя, който трябва да съумее да съчетае традиционните методи на преподаване и възможностите на новите технологии. "