България прави огромен скок в конкурентоспособността

5 септември 2012, сряда / 10:21;
България прави огромен скок в конкурентоспособността
България се придвижва от 74-то до 62-ро място в годишната класация за конкурентоспособност на Световния икономически форум. Снимка: pamlawhorne.com

България прави сериозен скок по отношение на конкурентоспособността – страната се придвижва от 74-то до 62-ро място в годишната класация за конкурентоспособност на Световния икономически форум.

Това съобщиха от Центъра за икономическо развитие, позовавайки се на доклад на Световния икономически форум.

На 5 септември 2012 г. екипът на Световния икономически форум представи поредния доклад за конкурентоспособност на икономиките на 144 страни (The Global Competitiveness Report 2012–2013).

Официален партньор на Форума за България е Центърът за икономическо развитие.

България подобрява значително позициите си за конкурентоспособност. Подобен скок страната не е правила през целия период на участие в това престижно издание.

България вече не е на последно място по конкурентоспособност сред страните от ЕС – през 2012 г. тя изпреварва Словакия, която е на 71-во място и е много преди Румъния, която е 78-а.

Гърция обяснимо е едва 96-а. България е само на две позиции след Унгария. Най-доброто предишно класиране на България е било през 2010 г., когато тя заема 71-во място сред 139 държави.

Прави впечатление, че България подобрява позициите си по отношение на почти всички фактори за конкурентоспособност, които са 12 на брой.

Безспорно най-голям принос за доброто класиране има представянето по отношение на макроикономическата стабилност – 31-во място сред 144 страни.

В тази сфера страната прави сериозен скок – от 46-то до 31-во място. Това е свързано с добрите показатели за управлението на държавния дълг; ниския бюджетен дефицит (-2,1%); нивото на националните спестявания (25% от БВП), сравнително ниската инфлация (3,4%).