“Булгаргаз“ започна процедурата по връщане на пари на клиенти

22 май 2020, петък / 19:26;
“Булгаргаз“ започна процедурата по връщане на пари на клиенти
БГНЕС

Народното събрание прие Закон за допълнение на Закона за енергетиката, обн. в ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. (ЗД ЗЕ), във връзка с възстановяване на суми от „Булгаргаз“ ЕАД на клиенти на дружеството.

Приетото допълнение на Закона за енергетиката по отношение на „Булгаргаз“ ЕАД предвижда:

В изпълнение на Закона за допълнение на Закона за енергетиката, КЕВР прие следните решения за утвърждаване на цените на природен газ, по които Общественият доставчик продава природен газ за всеки месец от периода 05.08.2019 г. – 31.03.2020 г.:

 

„Булгаргаз“ ЕАД информира всички свои клиенти, че дружеството е в процес на изчисляване на сумите за възстановяване, като в указания законов срок, на всеки клиент ще бъде предложено Споразумение, с което ще бъдат уредени отношенията свързани с възстановяване на сумите.