Какво е Unity Card и как ще подпомогне икономическото възстановяване на страната ни?

19 май 2020, вторник / 15:02;
Какво е Unity Card и как ще подпомогне икономическото възстановяване на страната ни?

Двe финтех компании предлагат на българските власти карта за лоялност, която има за цел да подпомогне икономическото възстановяване.

Интервю с Робърт Мас, основател и изпълнителен директор на Loyaltek.

Каква компания е Loyaltek и каква е основната и дейност?

Loyaltek е белгийска компания, със седалище в Брюксел и притежава богат опит в областта на електронните терминали, разплащателните и подаръчни карти. Loyaltek стартира дейността си през 2008 г., с CARTOO, универсална програма за карти за лоялност.

Компанията скоро разшири продуктовата си гама, предлагайки терминали за различни участници в микроплащането, като PingPing от Belgacom или Alcatel-Lucent. Това привлече вниманието на няколко големи компании във Франция, включително BPCE, втората по големина банкова група във Франция.

Loyaltek и Paynovate, финтех компаниите, които стоят зад Unity Card, развиват своята активност от 10 години и понастоящем управляват милиони разплащателни карти в 14 държави.

Каква е целта на проекта Unity Card?

Unity Card е продукт, предназначен да помогне по време на кризата с COVID-19. Ние даваме безплатно до 5000 карти на местните власти, така че дори и по-малките общини да могат да си ги позволят, ако е необходимо. Unity Card е специална разплащателна карта, която се използва или за подпомагане на хора в нужда и / или за по-ефективно разпределение на общи или специфични „хеликоптерни пари“.

И по-важното е, че ще бъдат безплатни за общините. Кризата с коронавируса ще доведе до огромна икономическа криза, затова публичните власти се опитват да намалят въздействието на тази криза върху икономиката. Проблемът с парите, предоставени от властите за съживяване на икономиката (т.нар. хеликоптерни пари е, че те се разпределят без какъвто и да било контрол и няма сигурност, че ще бъдат изразходвани така, както властите възнамеряват. Unity Card може да се използва за набавяне на хранителни продукти за нуждаещите се и да се ограничи за използване само в хранителни магазини, или може да се използва за икономическо възстановяване, като разпределението на така наречените „хеликоптерни пари“.

Вярваме, че Unity Card е перфектният инструмент за стимулиране на местната икономика и сигурен начин да се избегнат злоупотреби с усвоените пари. Дебитна карта може да бъде ограничена за използване в определен географски район (напр. една община), както и за застрашени или пострадали от кризата магазини или предприятия, които са били принудени да преустановят активността си по време на текущия криза: хотели, ресторанти, барове, фризьорски салони, магазини за домашни потреби, магазини за дрехи.

Каква полза носи това решение?

На първо място, Unity Card е безплатна за използване в общините. Програмите на Unity Card са много лесни за управление и издаващите органи могат да наблюдават, анализират, управляват и дори коригират начина, по който се използват тези карти, в реално време, чрез порталът- екстранет.

Възможно е да се задава дата на изтичане и да се ограничи използването на картата по държава, пощенски код, населено място, бизнес сектор, вид на използване (електронна търговия, банкомат), дни от седмицата, суми и т.н. Второ, чрез приемането на Unity Card местната икономика ще получи, така необходимият тласък в тази криза. Когато се използват публични средства, държавната власт обикновено изисква те да се използват веднага (а не да бъдат запазени за по-късно) за местната икономика.

Целта е да се гарантира, че средствата помагат както на лицето, което ги получава, така и на търговеца, който ги приема. За да се избегнат злоупотреби при покупка от чуждестранни сайтове или изпращане на пари в чужбина, както и теглене на пари в брой, все активности, които не могат да бъдат контролирани, ако публичните средства се разпределят чрез банков превод или чек.

Какви са разходите за търговците и властите, обвързани с тази карта?

Както вече споменах, Unity Card е напълно безплатна за използване в общините. Що се отнася до разходите на търговците, получаващи плащания чрез Unity Card, Loyaltek не начислява допълнителни такси или разходи. Unity Card е Visa карта и цената за приемането й е същата като при всички други Visa карти.

Кои са европейските пазари, на които навлязохте и вече използват тази карта?

Loyaltek присъства на редица европейски пазари: Белгия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Румъния, Швейцария, Холандия, Люксембург, Словакия, но също така се развива успешно и в Камерун и Бенин. Например, ние раздадохме десетки хиляди карти в Германия от 2015 г. насам, за да изплащаме месечната помощ на търсещите убежище бежанци. Германските общини искаха да ограничат достъпа за теглене на пари в брой и ние направихме това, като прекратихме достъпа до банкомат и теглене на пари от банки. Наблюдавайки използването на картите, разбрахме, че някои бенефициенти използват своята карта в магазини за злато, за да купуват и препродават ценният метал и по този начин да печелят пари от своята карта!

Премахнахме този вид магазини от списъка, за да отговорим на целите необходими на обществата... Благодарение на нашите инструменти, германските общини отчитат почти 100% ефективност при контролирането на изразходваните пари, 0% измами и грешки, както и 90% намаление на натовареността в сравнение с предишната им система, основана на хартиени ваучери.