Протест срещу насилието над жени

21 ноември 2019, четвъртък / 09:34;
Протест срещу насилието над жени

Феминистки организации и колективи организират протест на Международния ден на ООН за елиминиране на насилието срещу жените. Шествието под надслов „Докато има насилие, борбата продължава“ ще започне от площад „Независимост“, където ще бъдат проведени изказвания на някои от участниците. Фейсбук събитие: тук.

Протестът има за цел да постави на преден план липсата на институционална рамка, в която насилието, основано на пола, да бъде третирано като отделна категория, изискваща свои специфични контрамерки. Организаторите на протеста виждат полово-базираното насилие като неразривно свързано с други обществени проблеми: криза на обществените услуги, включително здравеопазване; расизъм; липса на подкрепа към хората в неравностойно положение; хомофобия; трансфобия. Исканията на протеста са изразени в пет области:

  1. Превенция, в която чрез реформи в образованието и образователни кампании да бъдат изкоренени стереотипните виждания за ролята на половете;
  2. Гласност на проблема – събиране и разпространяване на статистически данни за случаите на полово базирано насилие;
  3. Осигуряване на защита и подкрепа на преживелите насилие чрез откриване на повече крайно необходими кризисни центрове за жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола;
  4. Правосъдие и работа с извършителите, така че да няма повече случаи на насилници, убили жертвите си дори и след издаване на ограничителна заповед, а извършителите да преминават през програми, които да променят нагласите и поведението им;
  5. Държавна политика, основаваща се на принципа на половото равенство, в която е разпозната увеличената уязвимост на жени от общности с нисък достъп до обществени услуги, жени в неравностойно положение и бедни жени.

В миналогодишния протест се включиха над 1000 души, които блокираха Орлов мост.