Всички търговци, регистрирани по ДДС, трябва да дават от новите касови бележки

1 април 2019, понеделник / 18:00;
Всички търговци, регистрирани по ДДС, трябва да дават от новите касови бележки

От днес трябва да се издават касова бележки с QR код от всички търговци, регистрирани по ДДС с изключение на тези, които използват софтуер за управление на продажбите, припомнят от Националната агенция за приходите. Издаваните фискални бонове могат да бъдат сканирани чрез мобилно приложение, което веднага ще покаже дали покупката е отчетена при данъчните. Ако не е отчетена, има възможност за сигнал до НАП.

От днес трябваше и бензиностанциите да издават нов вид касови бележки с разбивка на цената. Това задължение обаче беше отложено за 1 октомври.

По данни на бизнеса касовите си апарати са сменили едва 76 000 от общо 200 000 търговци. Това автоматично означава, че неизрядните по смисъла на Наредбата за регистрация и управление на продажбите вече подлежат на санкции от страна на Приходната агенция:

"Прилагат се всички санкции, предвидени в наредбата, включително могат да бъдат и затворени търговските обекти" - коментира финансовият директор на Стопанската камара Станислав Попдончев.

Бизнесът ще плати пет пъти по-висока цена по прилагане на новите изисквания на наредбата за регистрацията и отчитането на продажбите, отколкото сочеха предварителните оценки на въздействието ѝ. Това се посочва в писмо на Българската стопанска камара до премиера Бойко Борисов след влизането в сила на новите изисквания към търговците. В писмото се подчертава липсата на чуваемост от страна на Приходната агенция по предложенията на бизнеса. Подчертава се още, че икономическата стабилност няма нужда от актове, които влошават бизнес средата и се настоява за институционалния контрол, така че в оптимално кратки срокове натрупаните проблеми да бъдат преодолени.