„Бюджет 2012“: 2.9% растеж, 1.35% дефицит

24 октомври 2011, понеделник / 19:18;

Българската икономика се очаква да нарасне с 2.9% през 2012 г. според проектобюджета, оповестен в понеделник вечерта от Министерството на финансите.

„Бюджет 2012“ ще насочи повече ресурси към секторите на образованието и културата за сметка на отбраната, сигурността и вътрешния ред, обявиха от МФ.

Министерството внесе в понеделник за междуведомствено съгласуване проекта за Закон за държавния бюджет след ускорено разглеждане от правителството в понеделник заради забавянето, породено от президентските и местните избори.

С проекта се ревизира фискалната цел за 2012 г., като се залага дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 1,35% от БВП, без да се променя поетият ангажимент за дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика.

Планираната фискална позиция през 2012 г. се предвижда да бъде постигната при размер на приходите от 35,2% от БВП и размер на разходите от 36,5% от БВП.

От министерството посочват, че при съставяне на бюджета са следвани приоритетите на правителството за спазване на определените фискални цели, изграждане на модерна инфраструктура и развитие на регионите, образование и култура, растеж на икономиката и подобряване на качеството на живот.

Паралелно с бюджетната процедура, МФ постигна консенсус относно фискалните правила, обединени в „Пакта за финансова стабилност“. Те гарантират в дългосрочен план макроикономическа и финансова устойчивост на страната.

Секторите, които стимулират икономическия растеж – строеж на пътна, екологична и комунална инфраструктура, културно-историческо наследство, наука и образование, ще получат сериозна финансова подкрепа от оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

От министерството посочват, че икономическите и финансовите събития в Европа и по света са наложили ревизирането на макроикономическата прогноза за растежа на българската икономика като прогнозния ръст е за 2,9% от БВП.

България ще остане сред страните в ЕС с една от най-ниските стойности на показателя консолидиран държавен дълг към БВП и през 2012 г., посочват още от финансовото министерство.

През 2012 г. се очаква нарастване на темпа на увеличение на съотношението на консолидиран държавен дълг към БВП и достигане на стойности от около 19%.